24.11.2020 №381 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жөнүндө

2020-жылдын 19-ноябрындагы № 273 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын чечимине ылайык, ошондой эле М.Т. Кайыповдун 2020-жылдын 21-ноябрында кир. № 01-12/3439 түшкөн арызына байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 19-пунктарын, 18-беренесинин 3-бөлүгүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.Төмөнкү ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн каттоосу жокко чыгарылсын:

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 4-ноябрындагы № 295 токтому менен катталган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Асанов Бектур Жантороевичтин шайлоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү  Шабданалиев Азамат Рысбековичтин;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 4-ноябрындагы № 295 токтому менен катталган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Асанов Бектур Жантороевичтин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Кукунов Шабдан Эркинбековичтин;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 16-ноябрындагы № 330 токтому менен катталган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Акжолтоев Тынчтык Акжолтоевичтин шайлоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Борубаева Гульхан Бираевнанын;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 16-ноябрындагы № 330 токтому менен катталган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Акжолтоев Тынчтык Акжолтоевичтин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Хажиев Раимжан Саматовичтин;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 16-ноябрындагы № 342 токтому менен катталган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Кадыров Кубанычбек Бекбосуновичтин шайлоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жанпейишов Өмүрбек Абдылдаевичтин;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 16-ноябрындагы № 342 токтому менен катталган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Кадыров Кубанычбек Бекбосуновичтин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Кубанычбеков Ислам Кубанычбековичтин;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 16-ноябрындагы № 327 токтому менен катталган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Кайыпов Марат Таштановичтин шайлоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Кайыпов Нурмат Маратовичтин;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 16-ноябрындагы № 327 токтому менен катталган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Кайыпов Марат Таштановичтин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Кайыпов Бекджан Сулаймановичтин;

2.Бул токтом күчүнө кирген учурдан тартып каттоо күбөлүгү анык эмес деп таанылсын:

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Асанов Бектур Жантороевичтин шайлоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары Шабданалиев Азамат Рысбековичке берилген № 5;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Асанов Бектур Жантороевичтин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары Кукунов Шабдан Эркинбековичке берилген № 6;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Акжолтоев Тынчтык Акжолтоевичтин шайлоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары Борубаева Гульхан Бираевнага берилген № 32;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Акжолтоев Тынчтык Акжолтоевичтин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары Хажиев Раимжан Саматовичке берилген № 33;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Кадыров Кубанычбек Бекбосуновичтин шайлоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары Жанпейишов Өмүрбек Абдылдаевичке берилген № 55;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Кадыров Кубанычбек Бекбосуновичтин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары Кубанычбеков Ислам Кубанычбековичке берилген № 56;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Кайыпов Марат Таштановичтин шайлоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары Кайыпов Нурмат Маратовичке берилген № 26;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Кайыпов Марат Таштановичтин каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары Кайыпов Бекджан Сулаймановичке берилген № 27;

3. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А. Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 24-ноябры

№ 381