26.12.2020 №514 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга (бүткүл элдик добуш берүүгө) үгүт тобун каттоо жөнүндө (№ 8 президенттик республикасы үчүн «макул», жетекчиси - Р. Кысанов)

2020-жылдын 25-декабрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясына курамы 169 адам, жетекчиси Р. Кысанов башында турган  президенттик республикасы үчүн «макул» тобун каттоо үчүн сунуштама (кириш № 01-12/4003) менен кайрылган.

Кыргыз Республикасынын референдумундагы үгүт топторун каттоо жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун чечимин эске алып, референдумдун катышуучуларынын конституциялык укуктарынын кепилдиктерин сактоону жана ишке ашыруусун камсыз кылуу максатында, «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 23-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун, 18-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда (бүткүл элдик добуш берүүгө) 8 - катар номери менен курамы 169 адамдан, жетекчиси Кысанов Ракат башында турган президенттик республикасы үчүн «макул» тобу катталсын. Топтун мүчөлөрүнүн  тизмеси тиркелет.

2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын референдумундагы үгүт топторун каттоо жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетечиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГАНЫНОРУН БАСАРЫ                                                       А. БЕКМАТОВ

        

Бишкек ш., 2020-жылдын 26-декабры

№ 514