23.12.2020 №504 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнчареферендумга (бүткүл элдик добуш берүүгө) үгүт тобун каттоо жөнүндө (№ 3 президенттик республикасы үчүн «макул», жетекчиси –Т.К. Саликеев)

 

2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнчареферендумга (бүткүл элдик добуш берүүгө) үгүт тобун каттоо жөнүндө (№ 3 президенттик республикасы үчүн «макул», жетекчиси –Т.К. Саликеев)

2020-жылдын 23-декабрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясына курамы 18 адам, жетекчиси Т. К. Саликеев башында турган президенттик республикасы үчүн «макул» тобун каттоо үчүн сунуштама (кириш № 01-12/3962) менен кайрылган.

Кыргыз Республикасынын референдумундагы үгүт топторун каттоо жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун чечимин эске алып, референдумдун катышуучуларынын конституциялык укуктарынын кепилдиктерин сактоону жана ишке ашыруусун камсыз кылуу максатында, «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 23-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнчареферендумда (бүткүл элдик добуш берүүгө)3 - катар номери менен курамы 18 адамдан, жетекчиси Саликеев Тилек Кудайбергенович башында турганпрезиденттик республикасы үчүн «макул» тобу катталсын. Топтун мүчөлөрүнүн тизмеси тиркелет.

2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын референдумундагы үгүт топторун каттоо жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетечиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                        Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 23-декабры

№ 503

Особое мнение члена ЦИК КР  Сариева А.