23.03.20 ж. №84. Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүү боюнча шайлоо процессинин этаптарын ишке ашыруу жаатындагы иш чараларды токтото туруу жөнүндө

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 3-пунктуна, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6,7,14,18-беренелерине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык-Көл, Чүй, Ош областарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо шайлоо процессинин этаптарын ишке ашыруу боюнча иш чараларды токтото туруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 23-мартындагы № 54-ПЖ Жарлыгын ишке ашырууну, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин 2020-жылдын 21-мартындагы №6-чечимин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 22-мартындагы №93-буйругун эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын                  10-февралындагы №32-Жарлыгына ылайык 2020-жылдын 12-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу-практикалык иш чаралар өзгөчө режим колдонулган мезгилде токтотулуп турсун.

2. Аймактык шайлоо комиссиялары «Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык-Көл, Чүй, Ош областарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо шайлоо процессинин этаптарын ишке ашыруу боюнча иш чараларды токтото туруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 23-мартындагы №54-ПЖ Жарлыгы күчүнө кирген күндөн тартып, өзгөчө кырдаал режими аяктаганга жана шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү улантуу жөнүндө чечим кабыл алынганга чейин  тиешелүү аймактарда шайлоо процессинин этаптарын ишке ашыруу боюнча иш чараларды андан ары аткаруу токтотулуп турсун:

2.1. 2020-жылдын 13-мартына чейин катталган шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлер жана 2020-жылдын 23-мартына чейин катталган айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлер Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 23-мартындагы №54-ПЖ «Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык-Көл, Чүй, Ош областарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо шайлоо процессинин этаптарын ишке ашыруу боюнча иш чараларды токтото туруу жөнүндө» Жарлыгы күчүнө кирген күндөн тартып, шайлоолорду даярдоо жана өткөрүү улантыла турган күнгө чейин талапкердин статусун жана ал статуска байланыштуу укуктарды жогото тургандыгы каралган тиешелүү чечим кабыл алуу сунушталсын.

Шайлоо мезгилинде өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтотуп турган талапкерлер өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын иштеген жерлери боюнча аткарууну уланта алышат.

Шаардык жана айылдык кеңештердин депутаттыгына катталган жогоруда көрсөтүлгөн талапкерлердин статусун калыбына келтирүү датасы шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү улантуунун расмий датасы  болуп саналат.

2.2. Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин фамилияларын, аты-жөндөрүн, туулган жылын, ээлеген кызмат орундарын, жашаган жерлерин көрсөтүү менен катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды басмасөзгө жарыялоо токтотулуп турсун.

2.3. Талапкерлерден, саясий партиялардан шайлоого андан ары катышуудан баш тартуу жөнүндө же талапкерлердин тизмесин кайра чакыртып алуу жөнүндө, же саясий партиялардын талапкерлеринин тизмесинен талапкерлерди чыгарып салуу жөнүндө, же болбосо талапкерлерди каттоону жокко чыгаруу жөнүндө арыздарды кабыл алуу токтотулуп турсун;

2.4. 2020-жылдын 24-мартынан тартып талапкерлердин, саясий партиялардын атайын эсептерине каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы боюнча финансылык операциялар  токтотулуп турсун жана  катталган талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин каттаган саясий партияларга, банктык мекемелерге кабарландырылсын;

3. Шайлоолорду жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүлөрдү маалыматтык камсыздоо жаатында:

3.1. 2020-жылдын 24-мартынан тартып ар кандай формада шайлоо алдында үгүт жүргүзүүлөр токтотулуп турсун;

3.2. Шайлоолорду токтотуп турууга чейин даярдалган үгүт жүргүзүү материалдары мыйзамдарда белгиленген талаптарды сактоо менен шайлоолор улантылгандан кийин пайдаланылышы мүмкүн экендиги белгиленсин;

3.3. Шайлоолор токтотулуп турганга чейин илинген үгүт жана маалыматтык материалдар демонтаждоого жата тургандыгы белгиленсин;

3.4. Тиешелүү шайлоо комиссияларына айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин программаларынын берилиши жана алардын Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланышы токтотулуп турсун;

3.5. аккредиттелген массалык маалымат каражаттары талапкерлерге, саясий партияларга бөлүнгөн эфир убактылары жана басма аянты тууралуу эсеп маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилген формада 5 календарлык күндө Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырсын.

4. Бардык шайлоо документтеринин, басылмалардын, техникалык жана башка жабдуулардын, инвентарлардын бүтүндүгүн жана сакталышын камсыздоо максатында участкалык шайлоо комиссиялары аларды кабыл алуу-өткөрүп берүү актылары боюнча аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүп берсин. Аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүү аркылуу шайлоо документеринин жана жабдууларынын сакталышын камсыз кылсын.

5. Шайлоочулардын тизмелери жаатында:

5.1. Участкалык шайлоо комиссиялары шайлоочулардын арыздарын (№1-форма боюнча) кабыл алууну токтотуп турсун, 2020-жылдын 23-мартын кошуп алганда келип түшкөн реестрлерди жана шайлоочулардын арыздарын тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын системалык администраторуна иштеп чыгуу жана сактоо үчүн эки күндүк  мөөнөттө өткөрүп берсин;

5.2. Шайлоочулардын тизмелерин актуалдаштуруу шайлоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен өз ара аракеттенүү аркылуу жүзөгө ашырылат;

Мында КР БШКсынын аппараты жарандардын категориялары            (18 жашка жеткен, каза болгон ж.б.), каттоо жана актуалдаштуруу          датасы боюнча ККМБдагы актуалдаштырылуучу маалыматтардын дифференциялаштырылган эсебин камсыз кылсын.

5.3. Укук коргоо органдары жана Мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөр, сотко чейинки териштирүүлөр, кызматтык териштирүүлөр боюнча жарандардын айрым категорияларына жана/же массалык каттоо даректерине мурда берилген айрым эсепке алууларды андан ары жүргүзүү алар бүткөнгө жана укуктук баа берилгенге чейин улантылсын, шайлоочулардын тизмесине киргизүү үчүн бөлүп жүктөө аракеттери токтотулуп турсун.

6. Шайлоолорду каржылоо жаатында:

6.1. 2020-жылдын 25-мартына карата жергиликтүү шайлоолорду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө мыйзамдарда каралган сый акыларды төлөө жүргүзүлсүн.

6.2. 2020-жылдын 12-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн шайлоо комиссияларына ишке тартылган адамдар менен эмгек мамилелери токтотулсун.

7. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн, автоматтык  эсептөөчү урналардын жана биометрикалык идентификациялоонун операторлорун күндүзү окутуу боюнча өткөрүлүп жаткан иш чаралар өзгөчө кырдаал режими аяктаганга жана шайлоолор улантылганга чейин токтотулуп турсун.

8. КР БШКсынын аппараты шайлоо процессинин катышуучуларын дистанциялык электрондук маалымдоо жана окутуу, ошондой эле  айрым жумушчу процесстерди дистанциялык жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча иштерди улантсын.

9. КР БШКсынын аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмү өзгөчө кырдаал киргизилген учурда шайлоо процессин жөнгө салуу жаатында шайлоолор жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам чыгаруу субектилерине сунуштарды иштеп чыксын жана киргизсин.

10. Ушул токтомдун көчүрмөсү тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жөнөтүлсүн.

11. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

12. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                             Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 23-марты
№ 84