20.01.2021 №24 Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протоколдорду кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун маалыматы тууралуу

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 13-январындагы № 3/ОД буйругу менен аймактык шайлоо комиссияларынан шайлоо документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топ түзүлгѳн.

 Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протоколдорду кабыл алуу боюнча Жумушчу топко 54 аймактык шайлоо комиссияларынан тийиштүү аймактар боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча протколдор (анын ичинде 2474 шайлоо участкаларынан добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протоколдор)  келип түшкѳн.

 Участкалык шайлоо комиссияларынан Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протоколдорду кабыл алууда аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31, 35, 37-беренелеринин талаптарынын бузулгандыгы аныкталган.

 Аймактык шайлоо комиссиялары 6 шайлоо участкаларында шайлоо бюллетендери идентификациялык чектери жок берилгендигин белгилеген. Ушуга байланыштуу аймактык  шайлоо комиссиялары тарабынан 6 шайлоо участкаларында Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таануу, бузууларга жол берген тийиштүү участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу  боюнча чечим кабыл алынган (Нарын аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-январындагы № 2 чечими менен № 4037 шайлоо участкасында, Араван аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-январындагы № 33 чечими менен № 5493 шайлоо участкасында, Ысык-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-январындагы № 2 чечими менен № 7087, 7131 шайлоо участкаларында, Лейлек аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-январындагы № 37 чечими менен № 8004 шайлоо участкасында, Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 13-январындагы № 30 чечими менен № 8116 шайлоо участкасында).

 Аймактык шайлоо комиссияларынан Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протоколдорду кабыл алууда Жала-Абад облусундагы Токтогул районунун Токтогул шаарындагы № 2238 шайлоо участкасында  1 шайлоо бюллетенин идентификациялык чек жок берилгендиги белгилүү болгон.

 

Ош шаарындагы № 5555 участкалык шайлоо комиссиясынын аракеттерине коомдук байкоочулардын 4 арыз (даттануу) келип түшкѳн. Ушул шайлоо участкасы боюнча келип түшкѳн арыздардын (даттануулардын) ар бири боюнча ѳткѳрүлгѳн текшерүүлѳрдүн натыйжасында аларда кѳрсѳтүлгѳн маалыматтар аныкталган.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогоку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31, 37, 43, 44, 45-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1. Тѳмѳндѳгү 6 шайлоо участкаларында Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таануу жѳнүндѳ Нарын, Араван, Ысык-Ата, Лейлек, Кадамжай аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдери эске алынсын:

- Нарын аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-январындагы № 2 чечими менен № 4037 шайлоо участкасында,

- Араван аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-январындагы № 33 чечими менен № 5493 шайлоо участкасында,

- Ысык-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-январындагы № 2 чечими менен № 7087, 7131 шайлоо участкаларында,

- Лейлек аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-январындагы № 37 чечими менен № 8004 шайлоо участкасында,

-  Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 13-январындагы № 30 чечими менен № 8116 шайлоо участкасында.

2. № 2238 участкалык шайлоо комиссиясы бѳлүгүндѳгү Токтогул аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-январындагы № 26, 2021-жылдын 14-январындагы № 27 чечимдери, № 5555 участкалык шайлоо комиссиясы бѳлүгүндѳгү Ош аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 11-январындагы № 14-1,   2021-жылдын 14-январындагы № 15,  2021-жылдын 16-январындагы № 16-1 чечимдери жокко чыгарылсын

3. Токтогул жана Ош аймактык шайлоо комиссиялары № 2238 жана № 5555 участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу жѳнүндѳ маселени карасын.

4. Протоколдорду түзүүдѳ, Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын топтоштурулган таблицасында ушул токтомдун  1-3-пункттарына ылайык шайлоо участкаларында добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таануу  эске алынсын.

5. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

 6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                               Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                               

 

 Бишкек ш., 2021-жылдын 20-январы

№ 24