11.05.2021 №193 Кыргыз Республикасынын жергиликтуу кецештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын моонотунон мурда токтотуу экана бош калган депутатгык мандаттарды жергиликтуу кеңештердин депутаттарынын талапкерлерге откоруп беруу Кара-Суу, Кара-Бу

Кыргыз Республикасынын жергиликтуу кецештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын моонотунон мурда токтотуу экана бош калган депутатгык мандаттарды жергиликтуу кеңештердин депутаттарынын талапкерлерге откоруп беруу Кара-Суу, Кара-Буура, Сокулук, Сузак жана Ала-Бука аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитуу тууралуу

 

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүп боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын З-беренесине жана «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесине ылайык Кара-Суу, Кара-Буура, Сокулук, Сузак жана Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтуу кеңештердин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жана бош калган депутаттык мандаттарды шайланган депутаттардан кийинки талапкерлерге өткөрүп берүү жана саясий партиялардын катталган тизмесиндеги шайланган депутаттардан кийинки талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алышкан.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 149 18-беренелерине, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесине жана «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Кара-Суу, Кара-Буура, Сокулук, Сузак жана Ала-Бука аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү кецештердин 1-тиркемеде көрсөтүлөн депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөонөтүнөн мурда токтотуу боюнча чечимдери бекитилсин.

2.Кара-Суу, Кара-Буура, Сокулук, Сузак жана Ала-Бука аймактык шайлоо комиссияларынын 2-тиркемеде көрсөтүлгөн бош калган депутаттык

мандаттарды шайланган депутаттардан кийинки талапкерлерге жана саясий партиялардын катталган тизмесиндеги шайланган депутаттардан кийинки талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдери бекитилсин.

3. Жергиликтүү кеңештердин 1-тиркемеде көрсөтүлгөн депутаттарынын күбөлүктөрү, ушул токтом жарыяланган күндөн тартып, жараксыз деп таанылсын.

4. Кара-Суу, Кара-Буура, Сокулук, Сузак жана Ала-Бука аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү кеңештердин шайланган депутаттарын каттасын жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү жана төш белгилерди тапшырсын.

5. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Бул токтомдун көчүрмөсү тиешелуу аймактык шайлоо комиссияларына жана жергиликтүү кеңештерге жөнөтүлсүн.

7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-ж. 7-апрель

№ 106