30.04.2021 №172 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «КРнын Конституциясы жѳнүндѳ» КРнын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протоколдорду кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун маалыматы ...

2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протоколдорду кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун маалыматы тууралуу

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 21-апрелиндеги № 68/ОД буйругу менен аймактык шайлоо комиссиялардан шайлоо документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топ түзүлгѳн.

   Референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) добуш берүүнүн жыйынытыктары жѳнүндѳ протоколдорду кабыл алуу боюнча Жумушчу топко 2483 участкалык шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынытыктары тууралуу протоколдоруна негизделген 54 аймактык шайлоо комиссияларынан тийиштүү аймактар боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдор келип түштү.

   Участкалык шайлоо комиссияларынан референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) добуш берүүнүн жыйынытыктары жѳнүндѳ протоколдорду кабыл алууда аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 32, 33, 35, 36, 37-беренелеринин талаптарын бузуу аныкталган.

 Ушуга байланыштуу аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан 21 референдум участкаларындагы референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таануу, тийиштүү участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу боюнча чечимдер кабыл алынган.

Добуш берүүнүн жыйынтыктары анык эмес деп таанылган, референдумдун кѳрсѳтүлгѳн 21 участкасында участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары ѳзүнѳ тѳмѳндѳгүдѳй маалыматтарды камтыйт:

референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизилген жарандардын жалпы саны – 39 595 референдумдун катышуучусу;

- добуш берүүгѳ катышкан референдумдун катышуучуларынын саны - 16 594 же референдумдун кѳрсѳтүлгѳн 21 участкасында референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизилген жарандардын жалпы санынын 41,91 пайызы;

- чыгарылган суроого «макул» деп жооп беришкен референдумдун катышуучуларынын саны - 13 724 же референдумдун кѳрсѳтүлгѳн 21 участкасында добуш берүүгѳ катышкан референдумдун катышуучуларынын санынын 82,70 пайызы;

- чыгарылган суроого «каршы» деп жооп беришкен референдумдун катышуучуларынын саны – 1656 же референдумдун 21 участкасында добуш берүүгѳ катышкан референдумдун катышуучуларынын санынын 9,98 пайызы;

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 32, 37, 44, 45-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин жетекчиликке алып,

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

   1. Бишкек, Ош, Кара-Суу, Өзгѳн, Ноокат, Кара-Кулжа, Ноокен, Сузак, Аламүдүн, Сокулук аймактык шайлоо комиссияларынын тѳмѳндѳгү 21 референдум участкаларында референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп тааануу жѳнүндѳ чечимдери эске алынсын:

- Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 18-апрелиндеги № 42/1 чечими, 1343 референдум участкасы;

- Ош аймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 21-апрелиндеги № 45-3 чечими, № 5294, 5288 референдум участкалары;

- Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 21-апрелиндеги № 26/1 чечими, № 5230, 5247, 5261, 5249, 5211, 5176 референдум участкалары;

- Өзгѳн аймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 24-апрелиндеги № 65 чечими, № № 5114, 5116 референдум участкалары;

- Ноокат аймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 25-апрелиндеги № 27 чечими, № 5429 референдум участкасы;

- Кара-Кулжа аймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 21-апрелиндеги № 16 чечими, № 5009 референдум участкасы;

- Ноокен ймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 12-апрелиндеги № 40 чечими, № 2199 референдум участкасы;

- Сузак аймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 21-апрелиндеги № 109 чечими, № № 2014, 2055, 2033, 2069, 2020 референдум участкалары;

- Аламүдүн аймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 24-апрелиндеги № 132 чечими, № 7177 референдум участкасы;

- Сокулук аймактык шайлоо комиссиясы, 2021-жылдын 25-апрелиндеги № 25 чечими, № 7252 референдум участкасы.

  2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы референдумдун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) протоколун, топтомо таблицасын түзүүдѳ ушул токтомдун 1-пунктуна ылайык 21 референдум участкаларында добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таанууну эске алсын.

  3. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

  4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                               Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 30-апрели
№ 172