17.06.2021 № 501 2021-жылы 5, 7, 9-июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Сокулук районунун Жаңы-Жер, Военно-Антоновка, Саз, Асылбаш жана Төш-Булак айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдор

 

2021-жылы 5, 7, 9-июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Сокулук районунун Жаңы-Жер, Военно-Антоновка, Саз, Асылбаш жана Төш-Булак айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

2021-жылы 5, 7, 9-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын                         19-майындагы № 236, 21-майындагы № 279 токтомдору менен дайындалган Чүй облусунун Сокулук районунун Жаңы-Жер, Военно-Антоновка, Саз, Асылбаш жана Төш-Булак айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.  

 Жаңы-Жер айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Джекшенов Мирлан Ратынбекович катталган. Талапкер М.Р. Джекшенов Жаңы-Жер айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Жаңы-Жер айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 18 депутаты катышып, М.Р. Джекшенов – 18 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Джекшенов Мирлан Ратынбекович Жаңы-Жер айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Военно-Аноновка айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Садыков Расулбек Торокелдиевич и Молдокулов Азамат Антонбекович катталышган. Талапкерлер Р.Т. Садыков жана А.А. Молдокулов Военно-Антоновка айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Военно-Антоновка  айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 21 депутаты катышып, Р.Т. Садыковго – 19 добуш, А.А. Молдокуловго– 12 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Садыков Расулбек Торокелдиевич Военно-Антоновка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Саз айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Жумашалиев Айдарбек Кубанычбекович и Койлубаев Эдик Таалайбекович. Талапкерлер А.К. Жумашалиев жана Э.Т. Койлубаев Саз айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Саз айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, А.К. Жумашалиевге – 9 добуш, Э.Т. Койлубаевге – 2 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Жумашалиев Айдарбек Кубанычбекович Саз айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Асылбаш айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Жумабеков Жалын Самудинович катталган. Талапкер Ж.С. Жумабеков Асылбаш айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Асылбаш айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 10 депутаты катышып, Ж.С. Жумабеков – 18 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 2 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Жумабеков Жалын Самудинович Асылбаш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Төш-Булак айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Джолдошев Марс Олжобаевич катталган. Талапкер М.О. Джолдошев                        Төш-Булак айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Төш-Булак айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 10 депутаты катышып, М.О. Джолдошевге – 10 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Джолдошев Марс Олжобаевич Төш-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Чүй облусунун Сокулук районунун Жаңы-Жер, Военно-Антоновка, Саз, Асылбаш жана Төш-Булак  айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.   

2021-жылдын 5, 7, 9-июнундагы Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын Жаңы-Жер, Военно-Антоновка, Саз, Асылбаш жана Төш-Булак айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  29-беренесине ылайык,    

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча  борбордук  комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  Чүй облусунун Сокулук районунун 2021-жылдын 5-июнунда өткөрүлгөн Жаңы-Жер жана Военно-Антоновка айыл өкмөттөрүнүн,                       2021-жылдын 7-июнунда өткөрүлгөн Саз айыл өкмөтүнүн, 2021-жылдын                                9-июнунда өткөрүлгөн Асылбаш жана Төш-Булак айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын                           2021-жылдын 5, 7, 9-июнундагы протоколдору бекитилсин.    

1.1. Чуй облусунун Сокулук районунун Жаңы-Жер, Военно-Антоновка, Саз, Асылбаш жана Төш-Булак айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.      

1.2. Джекшенов Мирлан Ратынбекович Чүй облусунун Сокулук районунун Жаңы-Жер айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Садыков Расулбек Торокелдиевич Чүй облусунун Сокулук районунун Военно-Антоновка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Жумашалиев Айдарбек Кубанычбекович Чүй облусунун Сокулук районунун Саз айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Жумабеков Жалын Самудинович Чүй облусунун Сокулук районунун Асылбаш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Джолдошев Марс Олжобаевич Чүй облусунун Сокулук районунун Төш-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2.  Сокулук аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Вознесеновка, Орто, Күрпүлдөк, Чалдыбар, Курама жана Фрунзе айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.    

3.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

 

 

2.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                    Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

                                                            

Бишкек ш., 2021-жылдын 17-июну

№ 501