17.06.2021 № 500 2021-жылы 9, 10, 11-июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Жайыл  районунун Талды-Булак, Жайыл, Красновосточный, Кара-Суу,  Сары-Булак, Суусамыр жана Полтавка айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары

2021-жылы 9, 10, 11-июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Жайыл  районунун Талды-Булак, Жайыл, Красновосточный, Кара-Суу,  Сары-Булак, Суусамыр жана Полтавка айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылы 7, 9, 10, 11-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын                         19-майындагы № 233, 21-майындагы № 308 токтомдору менен дайындалган Чүй облусунун Жайыл районунун Талды-Булак, Жайыл, Красновосточный, Кара-Суу, Сары-Булак, Суусамыр жана Полтавка айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.  

Талды-Булак айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 4 талапкер – Асанкулов Адилет Саматович, Жапаркулов Артур Мамбетжанович, Жээнбек уулу Белек жана Смаилов Тынчтык Рыскулович катталышкан. Талапкерлер Талды-Булак айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Талды-Булак айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутаттын 11 депутаты катышып, 1 турда: А.С. Асанкулов - 4 добуш, А.М. Жапаркулов - 0 добуш, Жээнбек уулу Б. – 4 добуш, Т.Р. Смаилов – 2 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 1 добуш, 2 турда: А.С. Асанкулов – 4 добуш, Жээнбек уулу Б. – 7 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Жээнбек уулу Белек Талды-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Жайыл айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Жумалиев Руслан Мамбетказиевич жана Кокоев Марат Джолдошбекович катталышган. Талапкерлер Р.М. Жумалиев жана М.Д. Кокоев Жайыл айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Жайыл айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 21 депутаты катышып, Р.М. Жумалиевге – 1 добуш, М.Д. Кокоевге – 19 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Кокоев Марат Джолдошбекович Жайыл айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Красновосточный айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна                                                   1 талапкер – Рыскулбек уулу Нурмат катталган. Талапкер Рыскулбек уулу Н. Красновосточный айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Красновосточный айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып,                   Рыскулбек уулу Н. – 11 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Рыскулбек уулу Нурмат Красновосточный айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Кара-Суу айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Дженбаева Несип Елибаевна катталган. Талапкер Н.Е. Дженбаева Кара-Суу айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Кара-Суу айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, Н.Е. Дженбаева – 8 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 2 добуш берилгендиги белгиленген.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Дженбаева Несип Елибаевна Кара-Суу айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Сары-Булак айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Маатказиев Кайрат Зайнидинович катталган. Талапкер К.З. Маатказиев Сары-Булак айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Сары-Булак айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып К.З. Маатказиевге – 11 добуш «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Маатказиев Кайрат Зайнидинович Сары-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Суусамыр айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Сейткулов Максат Надырович катталган. Талапкер М.Н. Сейткулов Суусамыр айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Суусамыр  айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 21 депутаты катышып, М.Н. Сейткулов – 21  добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Сейткулов Максат Надырович Суусамыр айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Полтавка айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Азаматов Калыс Болотбекович, Керимов Висид Кенешович жана Усеинов Бактыбек Чувакович катталышкан. Талапкерлер К.Б. Азаматов, В.К. Керимов жана Б.Ч. Усеинов Полтавка айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Полтавка  айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 21 депутаты катышып, К.Б. Азаматов – 18  добуш, В.К. Керимов – 2  добуш, Б.Ч. Усеинов – 1  добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Азаматов Калыс Болотбекович Полтавка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Чүй облусунун Жайыл районунун Талды-Булак, Жайыл, Красновосточный, Кара-Суу, Сары-Булак, Суусамыр жана Полтавка айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.   

2021-жылдын 7, 9, 10, 11-июнундагы Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын Талды-Булак, Жайыл, Красновосточный, Кара-Суу, Сары-Булак, Суусамыр жана Полтавка айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  29-беренесине ылайык,    

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча  борбордук  комиссиясы

 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  Чүй облусунун Жайыл районунун 2021-жылдын 7-июнунда өткөрүлгөн Талды-Булак жана Жайыл айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылдын   9-июнунда өткөрүлгөн Красновосточный жана Кара-Суу айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылдын 10-июнунда өткөрүлгөн Сары-Булак жана Суусамыр айыл өкмөттөрүнүн2021-жылдын 11-июнунда өткөрүлгөн Полтавка айыл өкмөттүнүн  башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 7, 9, 10, 11-июнундагы протоколдору бекитилсин.   

1.1. Чуй облусунун Жайыл районунун Талды-Булак, Жайыл, Красновосточный, Кара-Суу, Сары-Булак, Суусамыр жана Полтавка айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.   

1.2. Жээнбек уулу Белек Чүй облусунун Жайыл районунун Талды-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Кокоев Марат Джолдошбекович Чүй облусунун Жайыл районунун Жайыл айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Рыскулбек уулу Нурмат Чүй облусунун Жайыл районунун Красновосточный айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Дженбаева Несип Елибаевна Чүй облусунун Жайыл районунун Кара-Суу айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Маатказиев Кайрат Зайнидинович Чүй облусунун Жайыл районунун Сары-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.7. Сейткулов Максат Надырович Чүй облусунун Жайыл районунун Суусамыр айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.8. Азаматов Калыс Болотбекович Чүй облусунун Жайыл районунун Полтавка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын

2.  Жайыл аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Талды-Булак, Жайыл, Красновосточный, Кара-Суу, Сары-Булак, Суусамыр жана Полтавка айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.   

3.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

2.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                                                                    

Бишкек ш., 2021-жылдын 17-июну

№ 500