17.06.2021 № 496 2021-жылы 12-июнунда өткөрүлгөн Нарын облусунун Ат-Башы районунун Ат-Башы жана Ача-Кайыңды айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

2021-жылы 12-июнунда өткөрүлгөн Нарын облусунун Ат-Башы районунун Ат-Башы жана Ача-Кайыңды айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

2021-жылы 12-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 25-майындагы № 289 токтому менен дайындалган Нарын облусунун Ат-Башы районунун Ат-Башы жана Ача-Кайыңдыайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.                                                                                            Ат-Башы айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 5 талапкер –Аалиев Азим Карыбекович, Анапия уулу Жыргалбек, Кыдыралиев Тыныбек Дуйшеналиевич, Чоробеков Кубанычбек Чоробекович, Ыдырысов Турат Сейдибакасовичкатталган. Талапкерлер Ат-Башы айылдык кеңештин депутаттарынансунушталган.                                                                                   Ат-Башыаймактыкшайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагыпротоколу мененАт-Башы айылдык кеңешиндеги баардык21 депутатыкатышып, 1- турда:А.К. Аалиев- 7 добуш,  Анапия уулу Ж. – 4 добуш, Т.Д.Кыдыралиев – 5 добуш, Чоробеков К.Ч. - 0 добуш,Т.С. Ыдырысов – 5 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш, 2-турда: А.К. Аалиев- 11 добуш,  «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 10 добуш берилгендиги белгиленген. Ат-Башы аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагыпротоколу мененАалиев Азим Карыбекович Ат-Башы айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.   Ача-Кайыңдыайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер –Жаныбек уулу Анарбек, Жумалиев Адилет Жумалиевич, Усеков Таалай Алжанович катталган. ТалапкерлерАча-Кайыңдыайылдык кеңештин депутаттарынансунушталган.                                                                                   Ат-Башыаймактыкшайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагыпротоколу мененАча-Кайыңдыайылдык кеңешиндеги баардык 11 депутатыкатышып,Жаныбек уулу А - 3 добуш,  А.Ж. Жумалиев – 8 добуш, Т.А. Усеков – 0 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш, берилгендиги белгиленген.                                                                                                     Ат-Башы аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагыпротоколу мененЖумалиев Адилет Жумалиевич Ача-Кайыңды айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.                                                                                                       Нарын облусунун Ат-Башырайонунун Ат-Башы жана Ача-Кайыңдыайыл өкмөттөрүнүн башчыларыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.                                                                                                                  2021-жылдын 12-июнундагы Ат-Башыаймактык шайлоо комиссиясынын Ат-Башы жана Ача-Кайыңдыайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жанареферендум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын49-беренесинеылайык,                                  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Нарын облусунун Ат-Башырайонунун 2021-жылы 12-июнунда өткөрүлгөн Ат-Башы жана Ача-Кайыңдыайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонуннатыйжалары тууралуу Ат-Башыаймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 12-июнундагы протоколдору бекитилсин.               1.1. Нарын облусунун Ат-Башырайонунун Ат-Башы жана Ача-Кайыңдыайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.                                  1.2.Аалиев Азим Карыбекович Нарын облусунун Ат-Башы районунунАт-Башы айылөкмөтүнүнбашчысыболупшайландыдептабылсын.                          1.3.Жумалиев Адилет Жумалиевич Нарын облусунун Ат-Башы районунун Ача-Кайыңды айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.                                                                                                                      
  2.  Ат-Башыаймактык шайлоо комиссиясы шайланганАт-Башыжана Ача-Кайыңдыайыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.     
  3.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.                                                                                                           4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 17-июну

№ 496