17.06.2021№ 492 2021-жылы 9, 10, 11, 12-июнунда өткөрүлгөн Ысык-Көл облусунун  Жети-Өгүз районунун Жети-Өгүз, Ак-Дөбө, Оргочор, Светлая Поляна, Даркан, Жаргылчак жана Барскоон айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоону

2021-жылы 9, 10, 11, 12-июнунда өткөрүлгөн Ысык-Көл облусунун  Жети-Өгүз районунун Жети-Өгүз, Ак-Дөбө, Оргочор, Светлая Поляна, Даркан, Жаргылчак жана Барскоон айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылы 9, 10, 11, 12-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 21-майындагы №260, 2021-жылдын 25-майындагы №316 токтомдору менен дайындалган Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Жети-Өгүз, Ак-Дөбө, Оргочор, Светлая Поляна, Даркан, Жаргылчак жана Барскоон айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.

Жети-Өгүз айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Иманбаев Турсунбек Нуркамилович катталган. Талапкер Жети-Өгүз айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Жети-Өгүз айылдык кеңешиндеги баардык 21 депутаты катышып,Т.Н. Иманбаев - 20 добуш, жараксыз бюллетень – 1, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Иманбаев Турсунбек Нуркамилович Жети-Өгүз айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ак-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Алиев Майрамбек Беккожоевич, Тыналиев Адылбек Нурлайманович катталган. Талапкерлер Ак-Дөбө айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Ак-Дөбө айылдык кеңешиндеги баардык 21 депутаты катышып, М. Б. Алиев - 12 добуш, А.Н. Тыналиев – 9 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына –  0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Алиев Майрамбек Беккожоевич Ак-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Оргочор айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Орозбаков Адилет Эсенгулович, Сатыбалдиев Марат Жолочиевич, Усеналиев Талантбек Асангариевич катталган. Талапкерлер Оргочор айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Оргочор айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутаты катышып,1 турда: А.Э. Орозбаков - 3 добуш, М.Ж. Сатыбалдиев – 5 добуш, Т.А. Усеналиев – 3 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш; 2 турда: М.Ж. Сатыбалдиев – 9 добуш,  «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 2 добуш берилгендиги белгиленген.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Сатыбалдиев Марат Жолочиевич Оргочор айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Светлая Поляна айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Искаков Урматбек Ракымжанович катталган. Талапкер Светлая Поляна айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Светлая Поляна айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутаты катышып,  У. Р. Искаков - 11 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Искаков Урматбек Ракымжанович Светлая Поляна айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Даркан айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Жусупов Нурдин Мукашович, Иязалиев Руслан Турарович катталган. Талапкерлер Даркан айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Даркан айылдык кеңешиндеги 21 депутатын 20 депутаты катышып, Н. М. Жусупов - 12 добуш, Р.Т. Иязалиев – 6 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 2 добуш берилгендиги белгиленген.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Жусупов Нурдин Мукашович Даркан айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Жаргылчак айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Асанбаев Алгабас Токторбекович катталган. Талапкер Жаргылчак айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Жаргылчак айылдык кеңешиндеги 21 депутатын 13 депутаты катышып, А.Т. Асанбаев - 13 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Асанбаев Алгабас Токторбекович Жаргылчак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 4 талапкер – Асанов Бакытбек, Ибаков Мирлан Орозбекович, Иманакунов Жолболду Асекович, Эшмамбетов Руслан Төлөнович катталган. Талапкерлер Барскоон айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Барскоон айылдык кеңешиндеги баардык 21 депутаты катышып, 1 турда: Б. Асанов - 10 добуш, М.О. Ибаков – 2 добуш, Ж. А. Иманакунов – 6 добуш, Р.Т. Эшмамбетов – 3 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш; 2 турда: Б. Асанов - 12 добуш, Ж. А. Иманакунов – 9 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Асанов Бакытбек Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Жети-Өгүз, Ак-Дөбө, Оргочор, Светлая Поляна, Даркан, Жаргылчак жана Барскоон айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 9, 10, 11, 12-июнундагы Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын Жети-Өгүз, Ак-Дөбө, Оргочор, Светлая Поляна, Даркан, Жаргылчак жана Барскоон айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  49-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү  боюнча  борбордук  комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун 2021-жылы 9-июнунда өткөрүлгөн Жети-Өгүз жана Ак-Дөбө айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылы 10-июнунда өткөрүлгөн Оргочор жана Светлая Поляна айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылы 11-июнунда өткөрүлгөн Даркан айыл өкмөтүнүн жана   2021-жылы 12-июнунда өткөрүлгөн Жаргылчак жана Барскоон айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 9, 10, 11, 12-июнундагы протоколдору бекитилсин.

1.1. Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Жети-Өгүз, Ак-Дөбө, Оргочор, Светлая Поляна, Даркан, Жаргылчак жана Барскоон айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Иманбаев Турсунбек Нуркамилович Ысык-Көл облусунун  Жети-Өгүз районунун Жети-Өгүз айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Алиев Майрамбек Беккожоевич Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Ак-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Сатыбалдиев Марат Жолочиевич Ысык-Көл облусунун  Жети-Өгүз районунун Оргочор айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Искаков Урматбек Ракымжанович Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Светлая Поляна айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Жусупов Нурдин Мукашович Ысык-Көл облусунун  Жети-Өгүз районунун Даркан айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.7. Асанбаев Алгабас Токторбекович Ысык-Көл облусунун                   Жети-Өгүз районунун Жаргылчак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.8. Асанов Бакытбек Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2. Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Жети-Өгүз, Ак-Дөбө, Оргочор, Светлая Поляна, Даркан, Жаргылчак жана Барскоон айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.

3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

         

ТӨРАГА                                                                   Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 17-июну

№ 492