17.06.2021 № 482 2021-жылы 10, 11, 12-июнунда өткөрүлгөн Ош облусунун Өзгөн районунун  Алтын-Булак, Зергер, Жылалды, Жалпак-Таш жана Баш-Дөбө айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдор

2021-жылы 10, 11, 12-июнунда өткөрүлгөн Ош облусунун Өзгөн районунун  Алтын-Булак, Зергер, Жылалды, Жалпак-Таш жана Баш-Дөбө айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылы 10, 11, 12-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 25-майындагы № 297 токтому менен дайындалган Ош облусунун Өзгөн районунун Алтын-Булак, Зергер, Жылалды, Жалпак-Таш жана Баш-Дөбө айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.

Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Байзаков Абдижалил Бекмаматович, Мырзахматов Майрамбек Абдыманапович катталган. Талапкерлер Алтын-Булак айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Алтын-Булак айылдык кеңешиндеги 11 депутаты катышып, А. Б. Байзаков - 5 добуш, М.А. Мырзахматов – 6 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Мырзахматов Майрамбек Абдыманапович Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Зергер айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Ашым уулу Ноорузбек, Бокошов Динмухамед Камилович, Мусурманкулов Абдирахим Ходжамович катталган. Талапкерлер Зергер айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен эки турдагы шайлоодо Зергер айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, биринчи турунда, Н. Ашым уулу - 7 добуш, Д.К. Бокошов – 5 добуш,  А.Х. Мусурманкулов – 9 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген, экинчи турунда, Н. Ашым уулу - 10 добуш, А.Х. Мусурманкулов – 11 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

 Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Мусурманкулов Абдирахим Ходжамович Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Жылалды айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 5 талапкер – Джеенбаев Улукбек Рахматилаевич, Рысбаев Нурлан Разакович, Торогелдиев Манас Атырович, Иминов Атабек Исмаилович, Зулунбек уулу Уланбек катталган. Талапкерлер Жылалды айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Жылалды айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, У.Р. Джеенбаев - 11 добуш, Н.Р. Рысбаев – 0 добуш, М.А. Торогелдиев – 1 добуш, А.И Иминов – 8 добуш, У. Зулунбек уулу – 1 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

 Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен  Джеенбаев Улукбек Рахматилаевич Жылалды айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Арынов Шайырбек Сапаралыевич, Эралиев Кутманбек Арзиевич, Паизов Сооронбек Алимжанович катталган. Талапкерлер Жалпак-Таш айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Жалпак-Таш айылдык кеңешиндеги эки турдагы шайлоодо 21 депутаты катышып, биринчи турунда, Ш.С. Арынов - 6 добуш, К.А. Эралиев – 10 добуш, С.А. Паизов – 5 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген, экинчи турунда  Ш.С. Арынов - 13 добуш, К.А. Эралиев – 7 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добуш берилгендиги белгиленген.

 Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен  Арынов Шайырбек Сапаралыевич Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Баш-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Зулпукаров Курманбек Раимжанович катталган. Талапкер Баш-Дөбө айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Баш-Дөбө айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, К.Р. Зулпукаров – 21 добуш,  «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Зулпукаров Курманбек Раимжанович Баш-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ош облусунун Өзгөн районунун Алтын-Булак, Зергер, Жылалды, Жалпак-Таш жана Баш-Дөбө айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 10, 11, 12-июнундагы Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын Алтын-Булак, Зергер, Жылалды, Жалпак-Таш жана Баш-Дөбө айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү
боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү  боюнча  борбордук  комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  2021-жылы 10-июнунда өткөрүлгөн Ош облусунун Өзгөн районунун Алтын-Булак, 2021-жылы 11-июнунда өткөрүлгөн Зергер, Жылалды, 2021-жылы 12-июнунда өткөрүлгөн Жалпак-Таш, Баш-Дөбө айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 10, 11, 12-июнундагы протоколдору бекитилсин.

1.1. Ош облусунун Өзгөн районунун Алтын-Булак, Зергер, Жылалды, Жалпак-Таш жана Баш-Дөбө айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Мырзахматов Майрамбек Абдыманапович Ош облусунун Өзгөн районунун Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Мусурманкулов Абдирахим Ходжамович Ош облусунун Өзгөн районунун  Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Джеенбаев Улукбек Рахматилаевич Ош облусунун Өзгөн районунун Жылалды айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Арынов Шайырбек Сапаралыевич Ош облусунун Өзгөн районунун Жалпак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Зулпукаров Курманбек Раимжанович Ош облусунун Өзгөн районунун Баш-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2.  Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Алтын-Булак, Зергер, Жылалды, Жалпак-Таш жана Баш-Дөбө айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.

3.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                         Н. ШАЙЛДАБЕКОВА              

                                                                                                                             

Бишкек ш., 2021-жылдын 17-июну

№ 482