№155 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын 23-июлундагы № 150 “Бишкек шаарынынын мэрин шайлоону дайындоо жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын 23-июлундагы № 150 “Бишкек шаарынынын мэрин шайлоону дайындоо жөнүндө” токтому менен Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 2018-жылдын 8-августуна, саат 9-00дөн 12-00гө чейин дайындалды.
2018-жылдын 30-июлунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Бишкек шаардык кеңешинен 2018-жылдын 8-августунда Бишкек шаарынын мэрин шайлоону өткөрүүдө, саат 9-00дөн 12-00гө чейин деген убакыт чектөөсүн алып салуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу боюнча кайрылуу келип түшкөн.
“Борбордун статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23-беренесине ылайык, “Бишкек шаарынын мэрин шайлоону өткөрүүнүн ушул берене менен жөнгө салынбаган тартиби Бишкек шаардык кеңешинин Регламенти менен аныкталат”. Бишкек шаардык кеңешинин 2012-жылдын 28-декабрында №2 токтому менен бекитилген Бишкек шаардык кеңешинин Регламентинде бекитилгендей, Бишкек шаарынын мэри Бишкек шаардык кеңешинин чакырылган мөөнөтүнө Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен шайланат. Сессиянын иштөө убактысы саат 9-00дөн 18-00гө чейин деп аныкталган.
Жогоруда баяндалгандардын негизинде, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18 беренелерин, “Борбордун статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикаснын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
                                                                                            ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын 23-июлундагы № 150 “Бишкек шаарынынын мэрин шайлоону дайындоо жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
- 1-пункттагы “12-00” деген цифралар “18-00” деген цифраларга алмаштырылсын.
2. Бул токтом Бишкек шаардык кеңешине жана Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына жиберилсин.
3. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Эшимовго жүктөлсүн.
 
ТӨРАГА                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2018-жылдын 31-июлу
№ 155