15.06.2021 № 470 2021-жылы 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11-июнунда өткөрүлгөн Баткен облусунун Кадамжай районунун Орозбеков, А. Масалиев, Марказ,  Үч-Коргон, Чаувай, Бирлик, Совет, Көтөрмө жана Алга айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары

2021-жылы 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11-июнунда өткөрүлгөн Баткен облусунун Кадамжай районунун Орозбеков, А. Масалиев, Марказ,  Үч-Коргон, Чаувай, Бирлик, Совет, Көтөрмө жана Алга айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылы 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын  19-майындагы № 215, 2021-жылдын 21-майындагы № 264, 2021-жылдын25-майындагы № 302 токтомдору менен дайындалган Баткен облусунун Кадамжай районунун Ор озбеков, А. Масалиев, Марказ, Үч-Коргон, Чаувай, Бирлик, Совет, Көтөрмө жана Алга айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.

Орозбеков айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Алиев Алтынбек Ганыевич - Орозбеков айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталып катталган.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 4-июнундагы протоколу менен Орозбеков айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын ичинен 20 депутаты катышып, А. Алиевге – 18 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 2 добуш берилгендиги белгиленген.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 4-июнундагы протоколу менен Алиев Алтынбек Ганыевич Орозбеков айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

А. Масалиев айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Маматкулов Давранбек Жамшидович, Исраилов Курманбек Асланбекович, Мурзалиев Нурлан Мурзалиевич - А. Масалиев айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталып катталган.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен А. Масалиев айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, Д. Маматкуловго – 12 добуш,                                       К. Исраиловго – 5 добуш, Н. Мурзалиевге – 4 добуш «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Маматкулов Давранбек Жамшидович А. Масалиев айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Марказ айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Тургунов Кубанычбек Турабаевич - Марказ айылдык кеңешинин депутаттарынан жана Кадамжай райондук мамлекеттик администрациянын башчысынан сунушталган, Эрматов Байсалбек Эрдоолатович - Марказ айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталып катталган.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Марказ айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, К. Тургуновго – 12 добуш,                                       Б. Эрматовго – 8 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добуш берилгендиги белгиленген.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Тургунов Кубанычбек Турабаевич Марказ айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Үч-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Абдурахманов Ахматжон Турсунович - Үч-Коргон айылдык кеңешинин депутаттарынан жана Кадамжай райондук мамлекеттик администрациянын башчысынан сунушталган, Халилов Муроджон Абдунабиевич - Үч-Коргон айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталып катталган.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 6-июнундагы протоколу менен Үч-Коргон айылдык кеңешиндеги 31 депутаттын ичинен 30 депутаты катышып, А. Абдурахмановго – 19 добуш, М. Халиловго – 7 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 4 добуш берилгендиги белгиленген.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 6-июнундагы протоколу менен Абдурахманов Ахматжон Турсунович Үч-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Чаувай айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Назаров Нурбек Идирисович - Чаувай айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталып катталган.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 6-июнундагы протоколу менен Чаувай айылдык кеңешиндеги 11 депутаты катышып, Н. Назаровго – 11 добуш,                                       «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 6-июнундагы протоколу менен Назаров Нурбек Идирисович Чаувай айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Бирлик айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Маканбаев Жеенбек Абдирасулович, Максымов Асанбек Чакмакевич - Бирлик айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталып катталган.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Бирлик айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, Ж. Маканбаевге – 12 добуш, А. Максымовго – 9 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Маканбаев Жеенбек Абдирасулович Бирлик айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Совет айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Осмонова Галбу Акушовна - Совет айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталып катталган.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Совет айылдык кеңешиндеги 11 депутаты катышып, Г. Осмоновага – 10 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добуш берилгендиги белгиленген.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Осмонова Галбу Акушовна Совет айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 4 талапкер – Паизов Эркин Алижанович, Таабалдиев Райимбек Исмаилович, Үсөнов Бегали Зайырбекович, Эгембердиев Азизбек Саламович - Көтөрмө айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталып катталган.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Көтөрмө айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, 1 турда: Э. Паизовго – 2 добуш,                                    Р. Таабалдиевге – 10 добуш, Б. Үсөновго – 4 добуш, А. Эгембердиевге – 5 добуш; 2 турда:  Р. Таабалдиевге – 16 добуш, А. Эгембердиевге – 5 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Таабалдиев Райимбек Исмаилович Көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Алга айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Абдиллаев Жолболду Махмутович, Дарманов Арапбай Абдиллаевич, Дыканов Жыргалбек Рахманович - Алга айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталып катталган.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Алга айылдык кеңешиндеги 21 депутаты катышып, 1 турда: Ж. Абдиллаевге – 8 добуш,                                    А. Дармановго – 1 добуш, Ж. Дыкановго – 10 добуш; 2 турда:  Ж. Абдиллаевге – 9 добуш, Ж. Дыкановго – 12 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Дыканов Жыргалбек Рахманович Алга айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Баткен облусунун Кадамжай районунун Орозбеков, А. Масалиев, Марказ,                              Үч-Коргон, Чаувай, Бирлик, Совет, Көтөрмө жана Алга айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 4, 5, 6, 8, 9, 10 жана 11-июнундагы Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын Орозбеков, А. Масалиев, Марказ, Үч-Коргон, Чаувай, Бирлик, Совет, Көтөрмө жана Алга айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»                                  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине,                   «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 29-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү  боюнча  борбордук  комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  Баткен облусунун Кадамжай районунун 2021-жылдын 4-июнунда өткөрүлгөн Орозбеков айыл өкмөтүнүн, 2021-жылдын 5-июнунда өткөрүлгөн                  А. Масалиев жана Марказ айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылдын 6-июнунда өткөрүлгөн Үч-Коргон жана Чаувай айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылдын                             8-июнунда өткөрүлгөн Бирлик айыл өкмөтүнүн, 2021-жылдын 9-июнунда өткөрүлгөн Совет айыл өкмөтүнүн, 2021-жылдын 10-июнунда өткөрүлгөн Көтөрмө айыл өкмөтүнүн жана 2021-жылдын 11-июнунда өткөрүлгөн Алга айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11-июнундагы протоколдору бекитилсин.

1.1. Баткен облусунун Кадамжай районунун Орозбеков, А. Масалиев, Марказ, Үч-Коргон, Чаувай, Бирлик, Совет, Көтөрмө жана Алга айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Алиев Алтынбек Ганыевич Баткен облусунун Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Маматкулов Давранбек Жамшидович Баткен облусунун Кадамжай районунун А. Масалиев айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Тургунов Кубанычбек Турабаевич Баткен облусунун Кадамжай районунун Марказ айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Абдурахманов Ахматжон Турсунович Баткен облусунун Кадамжай районунун Үч-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Назаров Нурбек Идирисович Баткен облусунун Кадамжай районунун Чаувай айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.7. Маканбаев Жеенбек Абдирасулович Баткен облусунун Кадамжай районунун Бирлик айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.8. Осмонова Галбу Акушовна Баткен облусунун Кадамжай районунун Совет айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.9. Таабалдиев Райимбек Исмаилович Баткен облусунун Кадамжай районунун Көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.10. Дыканов Жыргалбек Рахманович Баткен облусунун Кадамжай районунун Алга айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2.  Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Орозбеков, А. Масалиев, Марказ, Үч-Коргон, Чаувай, Бирлик, Совет, Көтөрмө жана Алга айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.

3.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төраганын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

 ТӨРАГА                                                                         Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                                                                                                           

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

№ 470