15.06.2021 № 458 2021-жылы 9,10,11-июнунда өткөрүлгөн Талас облусунун Бакай-Ата районунун Бакай-Ата, Акназаров, Кен-Арал, Шадыкан жана Өзгөрүш айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдо

 

2021-жылы 9,10,11-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын       21-майындагы № 261, 2021-жылдын 25-майындагы № 314 токтомдору менен дайындалган Талас облусунун  Бакай-Ата районунун Бакай-Ата, Акназаров, Кен-Арал, Шадыкан жана Өзгөрүш айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.

Бакай-Ата айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 6 талапкер – Омуралиев Аскат Эсенбекович, Доулбеков Нурлан Азейинкулович, Байдулатов Руслан Кулмырзаевич, Исабеков Мирлан Тынымбекович, Эшенкулов Замирбек Саматович, Шадыбеков Нышан Токторалиевич катталган. Талапкерлер Бакай-Ата айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Бакай-Ата айылдык кеңешиндеги баардык 21 депутаты катышып, 1 турда: А.Э. Омуралиев - 5 добуш, Н.А. Доулбеков - 0 добуш, Р.К. Байдулатов – 7 добуш, М.Т. Исабеков – 2 добуш, З.С. Эшенкулов – 6 добуш, Н.Т. Шадыбеков – 0 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 1 добуш, 2 турда: Р.К. Байдулатов – 12 добуш, З.С. Эшенкулов – 7 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 2 добуш берилгендиги белгиленген.

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Байдулатов Руслан Кулмырзаевич Бакай-Ата айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Акназаров айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 6 талапкер – Жунусов Узенкул Арстаналиевич, Исмаилов Садык Азанбекович, Кененбек уулу Азамат, Жакшымбетов Ильяс Тороканович, Коккозов Айбек Макулбекович, Субаналиев Саматбек Аскарбекович катталган. Талапкерлер Акназаров айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Шайлоо эки турда өттү. Акназаров аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Акназаров айылдык кеңешиндеги баардык 21 депутаты катышып, 1 турда: У.А. Жунусов -4 добуш, С.А. Исмаилов -2 добуш, Кененбек уулу А. – 4 добуш, И.Т. Жакшымбетов – 7 добуш, А.М. Коккозов – 4 добуш, С.А. Субаналиев – 0 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 0 добуш, 2 турда: И.Т. Жакшымбетов – 21 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Жакшымбетов Ильяс Тороканович Акназаров айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Кен-Арал айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер –Нурматов Бакыт Сарымбекович катталган. Талапкер Кен-Арал айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Кен-Арал айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутаты катышып, Б.С. Нурматов – 11 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Нурматов Бакыт Сарымбекович Кен-Арал айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Шадыкан айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Капалов Каныбек Шукурбекович, Таалайбеков Бийгазы Таалайбекович катталган. Талапкерлер Шадыкан айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Шадыкан айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутаты катышып, К.Ш. Капалов – 4 добуш, Б.Т. Таалайбеков - 7 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Таалайбеков Бийгазы Таалайбекович Шадыкан айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Надырбаев Замирбек Медербекович, Төлөшов Данияр Шабданович катталган. Талапкерлер Өзгөрүш айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Өзгөрүш айылдык кеңешиндеги баардык 21 депутаты катышып, З.М. Надырбаев – 11 добуш, Д.Ш. Төлөшов - 10 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Надырбаев Замирбек Медербекович Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Талас облусунун Бакай-Ата районунун Бакай-Ата, Акназаров, Кен-Арал, Шадыкан жана Өзгөрүш айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 9-10-11-июнундагы Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын Бакай-Ата, Акназаров, Кен-Арал, Шадыкан жана Өзгөрүш айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылы 9-июнунда өткөрүлгөн Талас облусунун Бакай-Ата районунун Бакай-Ата жана Акназаров, 2021-жылы 10-июнунда өткөрүлгөн Кен-Арал жана Шадыкан, 2021-жылы 11-июнунда өткөрүлгөн Өзгөрүш айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Бака-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 9-10-11-июнундагы протоколдору бекитилсин.

1.1. Талас облусунун Бакай-Ата районунун Бакай-Ата, Акназаров, Кен-Арал, Шадыкан жана Өзгөрүш айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Байдулатов Руслан Кулмырзаевич Талас облусунун Бакай-Ата районунун Бакай-Ата айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Жакшымбетов Ильяс Тороканович Талас облусунун Бакай-Ата районунун Акназаров айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Нурматов Бакыт Сарымбекович Талас облусунун Бакай-Ата районунун Кең-Арал айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Таалайбеков Бийгазы Таалайбекович Талас облусунун Бакай-Ата районунун Шадыкан айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Надырбаев Замирбек Медербекович Талас облусунун Бакай-Ата районунун Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2. Талас аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Бакай-Ата, Акназаров, Кен-Арал, Шадыкан жана Өзгөрүш айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.

3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана                                                  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо                                                    Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

   

ТӨРАГА                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                                                       

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

№ 458