15.06.2021 № 455 2021-жылы 3, 4, 5, 7-июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Кемин районунун Чым-Коргон, Алмалуу, Кичи-Кемин, Боролдой, Ак-Түз, Ильич, Чоң-Кемин жана Кызыл-Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун

 

2021-жылы 3, 4, 5, 7-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын    19-майындагы № 234 токтому менен дайындалган Чүй облусунун Кемин районунун Чым-Коргон, Алмалуу, Кичи-Кемин, Боролдой, Ак-Түз, Ильич, Чоң-Кемин жана Кызыл-Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.  

Чым-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Абдрахманов Анвар Шералиевич, Иманов Руслан Асанбекович жана Мамадалиев Эмиль Сраилович катталышган. Талапкерлер А.Ш. Абдрахманов, Р.А. Иманов жана Э.С. Мамадалиев Чым-Коргон айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 3-июнундагы протоколу менен Чым-Коргон айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, А.Ш. Абдрахмановга– 6 добуш, Р.А. Имановго – 1 добуш, Э.С. Мамадалиевге – 4 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 3-июнундагы протоколу менен Абдрахманов Анвар Шералиевич Чым-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Алмалуу айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Шакиров Улан Бобекович катталган. Талапкер У.Б. Шакиров Алмалуу айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 3-июнундагы протоколу менен Алмалуу айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, У.Б. Шакиров – 11 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 3-июнундагы протоколу менен Шакиров Улан Бобекович Алмалуу айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Кичи-Кемин айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Иманалиев Каныбек Абдыбекович жана Кенжебаев Алмаз Шаршенбаевич катталышган. Талапкерлер К.А. Иманалиев жана А.Ш. Кенжебаев  А.Дүйшеев айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 4-июнундагы протоколу менен А.Дүйшеев айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, К.А. Иманалиевге – 3 добуш, А.Ш. Кенжебаевге – 8 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 4-июнундагы протоколу менен Кенжебаев Алмаз Шаршенбаевич Кичи-Кемин айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Боролдой айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Мурсалиев Акылбек Рыскельдиевич катталган. Талапкер А.Р. Мурсалиев Боролдой айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 4-июнундагы протоколу менен Боролдой айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, А.Р. Мурсалиев – 11 добуш,  «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 4-июнундагы протоколу менен Мурсалиев Акылбек Рыскельдиевич Боролдой айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ак-Түз айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Дононбаев Эмильжан Кедейбекович жана Турдубеков Анвар Джумабудунович катталышган. Талапкерлер Э.К. Дононбаев жана А.Д. Турдубеков Ак-Түз айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Ак-Түз айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 9 депутаты катышып, Э.К. Дононбаевге – 2 добуш, А.Д. Турдубековго – 7 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Турдубеков Анвар Джумабудунович Ак-Түз айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ильич айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Жетенбаев Кайрат Рахымбаевич катталган. Талапкер К.Р. Жетенбаев Ильич айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Ильич айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, К.Р. Жетенбаев – 11 добуш,  «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 5-июнундагы протоколу менен Жетенбаев Кайрат Рахымбаевич Ильич айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Чоң-Кемин айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Сопубеков Жыргалбек Зарылканович жана Сулайманов Нурбек Жамалдинович катталышган. Талапкерлер Ж.З. Сопубеков жана  Н.Ж. Сулайманов Чоң-Кемин айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Чоң-Кемин айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, Ж.З. Сопубековго – 3 добуш, Н.Ж. Сулаймановго – 8 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Сулайманов Нурбек Жамалидинович Чоң-Кемин айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна                                 4 талапкер – Асанов Талайбек Алымсеитович, Джумагазиева Айгуль Эркиновна, Султанов Салмарбек Курмаканович жана Токтоналиев Азамат Курманбекович катталышган. Талапкерлер Т.А. Асанов, А.Э. Джумагазиева, С.К. Султанов жана А.К. Токтоналиев Кызыл-Октябрь айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Кызыл-Октябрь айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, Т.А. Асановго – 7 добуш, А.Э. Джумагазиевага – 0 добуш, С.К. Султановго – 0 добуш,  А.К. Токтоналиевге – 4 добуш «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Асанов Талайбек Алымсеитович Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Чүй облусунун Кемин районунун Чым-Коргон, Алмалуу, Кичи-Кемин, Боролдой, Ак-Түз, Ильич, Чоң-Кемин жана Кызыл-Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.  

2021-жылдын 3, 4, 5 жана 7-июнундагы Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын Чым-Коргон, Алмалуу, Кичи-Кемин, Боролдой, Ак-Түз, Ильич, Чоң-Кемин жана Кызыл-Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  29-беренесине ылайык,   

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча  борбордук  комиссиясы

 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  Чүй облусунун Кемин районунун 2021-жылдын 3-июнунда өткөрүлгөн Чым-Коргон жана Алмалуу айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылдын  4-июнунда өткөрүлгөн Кичи-Кемин жана Боролдой айыл өкмөттөрүнүн,   2021-жылдын 5-июнунда өткөрүлгөн Ак-Түз жана Ильич айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылдын 7-июнунда өткөрүлгөн Чоң-Кемин жана Кызыл-Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Кемин аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 3, 4, 5, 7-июнундагы протоколдору бекитилсин.  

1.1. Чуй облусунун Кемин районунун Чым-Коргон, Алмалуу, Кичи-Кемин, Боролдой, Ак-Түз, Ильич, Чоң-Кемин жана Кызыл-Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.  

1.2. Абдрахманов Анвар Шералиевич Чүй облусунун Кемин районунун Чым-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Шакиров Улан Бобекович Чүй облусунун Кемин районунун Алмалуу айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Кенжебаев Алмаз Шаршенбаевич Чүй облусунун Кемин районунун Кичи-Кемин айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Мурсалиев Акылбек Рыскельдиевич Чүй облусунун Кемин районунун Боролдой айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Турдубеков Анвар Джумабудунович Чүй облусунун Кемин районунун Ак-Түз айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.7. Жетенбаев Кайрат Рахымбаевич Чүй облусунун Кемин районунун Ильич айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.8. Сулайманов Нурбек Жамалидинович Чүй облусунун Кемин районунун Чоң-Кемин айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.9. Асанов Талайбек Алымсеитович Чүй облусунун Кемин районунун Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2.  Кемин аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Чым-Коргон, Алмалуу, Кичи-Кемин, Боролдой, Ак-Түз, Ильич, Чоң-Кемин жана  Кызыл-Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.  

3.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

2.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                      Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

                                                 

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

№ 455