15.06.2021 № 454 2021-жылы 9, 10, 11-июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Панфилов районунун Вознесеновка, Орто, Күрпүлдөк, Чалдыбар, Курама жана Фрунзе айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу прот

 

2021-жылы 9, 10, 11-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын                         21-майындагы № 278, 25-майындагы № 307 токтомдору менен дайындалган Чүй облусунун Панфилов районунун Вознесеновка, Орто, Күрпүлдөк, Чалдыбар, Курама жана Фрунзе айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.  

Вознесеновка айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Казымкулов Адилет Бактыбекович катталган. Талапкер А.Б. Казымкулов Вознесеновка айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Вознесеновка айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 21 депутаты катышып, А.Б. Казымкулов – 21 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Казымкулов Адилет Бактыбекович Вознесеновка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Орто айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Арыков Эркин Улукбекович жана Акыбаев Арсен Кенешбекович катталышган. Талапкерлер Э.У. Арыков жана А.К. Акыбаев Орто айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Орто айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, Э.У. Арыковго – 8 добуш, А.К. Акыбаевге – 3 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Арыков Эркин Улукбекович Орто айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

 

Күрпүлдөк айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 4 талапкер – Джорупбеков Кадырбек Ашимбекович., Уметалиев Улан Бообекович, Шаршенов Бекжан Сталбекович жана Шерботоев Тилек Сатыбаевич катталышган. Талапкерлер К.А. Джорупбеков, У.Б. Уметалиев,                                      Б.С. Шаршенов жана Т.С. Шерботоев Күрпүлдөк айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Күрпүлдөк айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып,                   К.А. Джорупбековго – 0 добуш, У.Б. Уметалиевге – 1 добуш, Б.С. Шаршеновго – 6 добуш, Т.С. Шерботоевго – 0 добуш «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 4 добуш берилгендиги белгиленген.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Шаршенов Бекжан Сталбекович Күрпүлдөк айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Чалдыбар айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Уларбек уулу Уланбек катталган. Талапкер Уларбек уулу У. Чалдыбар айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Чалдыбар айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, Уларбек уулу У. – 10 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добуш берилгендиги белгиленген.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Уларбек уулу Уланбек Чалдыбар айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Курама айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 4 талапкер – Алмазбеков Арзымат Алмазбекович, Акпаров Тимур Замирбекович, Ниязбекова Джанылкан Ташболотовна жана Узакбаев Нурлан Мансурович катталышган. Талапкерлер А.А. Алмазбеков, Т.З. Акпаров, Д.Т. Ниязбекова жана Н.М. Узакбаев Курама айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Курама айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 21 депутаты катышып,                         А.А. Алмазбековго – 1 добуш, Т.З. Акпаровго – 6 добуш, Д.Т. Ниязбековага – 0 добуш, Н.М. Узакбаевге – 12 добуш «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 2 добуш берилгендиги белгиленген.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Узакбаев Нурлан Мансурович Курама айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Фрунзе айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Нурмухамедов Эрназар Муратбекович катталган. Талапкер Э.М. Нурмухамедов Фрунзе айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Чалдыбар айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 18 депутаты катышып, Э.М. Нурмухамедов – 18 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына –                      0 добуш берилгендиги белгиленген.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Нурмухамедов Эрназар Муратбекович Фрунзе айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Чүй облусунун Панфилов районунун Вознесеновка, Орто, Күрпүлдөк, Чалдыбар, Курама жана Фрунзе  айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.  

2021-жылдын 9, 10 жана 11-июнундагы Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын Вознесеновка, Орто, Күрпүлдөк, Чалдыбар, Курама жана Фрунзе айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  29-беренесине ылайык,    

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча  борбордук  комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  Чүй облусунун Панфилов районунун 2021-жылдын 9-июнунда өткөрүлгөн Вознесеновка  жана Орто айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылдын                  10-июнунда өткөрүлгөн Күрпүлдөк жана Чалдыбар айыл өкмөттөрүнүн,                 2021-жылдын 10-июнунда өткөрүлгөн Курама жана Фрунзе айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 9, 10, 11-июнундагы протоколдору бекитилсин.   

1.1. Чуй облусунун Панфилов районунун Вознесеновка, Орто, Күрпүлдөк, Чалдыбар, Курама жана Фрунзе айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.   

1.2. Казымкулов Адилет Бактыбекович Чүй облусунун Панфилов районунун Вознесеновка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Арыков Эркин Улукбекович Чүй облусунун Панфилов районунун Орто айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Шаршенов Бекжан Сталбекович Чүй облусунун Панфилов районунун Күрпүлдөк айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Уларбек уулу Уланбек Чүй облусунун Панфилов районунун Чалдыбар айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Узакбаев Нурлан Мансурович Чүй облусунун Панфилов районунун Курама айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.7. Нурмухамедов Эрназар Мурабекович Чүй облусунун Панфилов районунун Фрунзе айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2.  Панфилов аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Вознесеновка, Орто, Күрпүлдөк, Чалдыбар, Курама жана Фрунзе айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.   

3.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

2.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                      Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

                                                           

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

№ 454