15.06.2021 № 453 2021-жылы 9, 10, 11-июнунда өткөрүлгөн Нарын облусунун           Жумгал районунун Миң-Куш, Кабак, Таш-Дөбө, Куйручук жана Жумгал айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоко

 

2021-жылы 9, 10, 11-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 20, 21, 25-майындагы №246, 272, 290 токтомдору менен дайындалган Нарын облусунун Жумгал районунун Миң-Куш, Кабак, Таш-Дөбө, Куйручук жана Жумгал айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.                                      Миң-Куш айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер –Алманбетов Канат Джакупович катталган. Талапкер Миң-Куш айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.    Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Миң-Куш айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 10 депутаты катышып, К.Дж. Алманбетов - 10 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.   Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Алманбетов Канат Джакупович Миң-Куш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.                                                                                                       Кабак айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Качкын уулу Эрлан катталган. Талапкер Кабак айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.                                         Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен   Кабак айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 9 депутаты катышып,  Качкын уулу Э – 9 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.                                                           Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Качкын уулу Эрлан Кабак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.          Таш-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер –Мойноков Алтынбек Каныбекович катталган. Талапкер Таш-Дөбө айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.                                                

   Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен   Таш-Дөбө айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 10 депутаты катышып,  А.К. Мойноков – 10 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.                                                            

   Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Мойноков Алтынбек Каныбекович Таш-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.                                                                            Куйручук айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер –Абылабеков Бердибек, Баисов Замир Моңолбекович, Сапаралиев Бактыбек Нурдинович катталган. Талапкерлер Куйручук айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган                                                Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен   Куйручук айылдык кеңешиндеги баардыгы 11 депутаты катышып,     Б. Абылабеков – 6 добуш, З.М. Баисов – 2 добуш, Б.Н. Сапаралиев – 3 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.                                                                                         

   Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Абылабеков Бердибек Куйручук айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.                                                                                                        Жумгал айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер –Болоталиев Узак Сталбекович, Санташов Тариел Салдатбекович катталган. Талапкерлер Жумгал айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.     Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен  Жумгал айылдык кеңешиндеги 11 депутаты катышып, У.С. Болоталиев – 6 добуш, Т.С. Санташов – 5 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.        Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Болоталиев Узак Сталбекович Жумгал айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.  Нарын облусунун Жумгал районунун Миң-Куш, Кабак, Таш-Дөбө, Куйручук жана Жумгал айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.  2021-жылдын 9, 10, 11-июнундагы Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын Миң-Куш, Кабак, Таш-Дөбө, Куйручук жана Жумгал айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  49-беренесине ылайык,                  

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Нарын облусунун Жумгал районунун 2021-жылы 9-июнунда өткөрүлгөн Миң-Куш жана Кабак айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылы  10-июнунда өткөрүлгөн Таш-Дөбө айыл өкмөтүнүн, 2021-жылы 11-июнунда өткөрүлгөн Куйручук жана Жумгал айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 9, 10,  11-июнундагы протоколдору бекитилсин.                                                             

 1.1. Нарын облусунун Жумгал районунун Миң-Куш, Кабак, Таш-Дөбө, Куйручук жана Жумгал айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.                                                   

1.2. Алманбетов Канат Джакупович Нарын облусунун Жумгал районунун Миң-Куш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.                                                                                                          

1.3. Качкын уулу Эрлан Нарын облусунун Жумгал районунун Кабак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.                                   

 1.4. Мойноков Алтынбек Каныбекович Нарын облусунун Жумгал районунун Таш-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.                                                                                                                

1.5. Абылабеков Бердибек Нарын облусунун Жумгал районунун Куйручук айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.          

1.6. Болоталиев Узак Сталбекович  Нарын облусунун Жумгал районунун Жумгал айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.    

2. Жумгал аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Миң-Куш, Кабак, Таш-Дөбө, Куйручук, Жумгал жана Кара-Коюн айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.                              

  3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.                                                                                           

  4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                       Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

№ 453