15.06.2021 № 451 2021-жылы 9, 10, 11-июнундаөткөрүлгөн Нарын облусунунКочкоррайонунунКош-Дөбө, Кум-Дөбө, Көк-Жар, Соң-Көл жана Сары-Булак айылөкмөттөрүнүнбашчыларыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарыжана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекит

 

2021-жылы 9, 10, 11-июнундаКыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын21, 25-майындагы №273, 291токтомдору менен дайындалган Нарын облусунунКочкоррайонунун Кош-Дөбө,Кум-Дөбө, Көк-Жар, Соң-Көл жана Сары-Булак айылөкмөттөрүнүнбашчыларыншайлоо болуп өттү.

Кош-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер –Талантбек уулу Талгар катталган. ТалапкерКош-Дөбө айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Кочкораймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Кош-Дөбө айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутатыкатышып,Талантбек уулу Т-11 добуш,«бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кочкораймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Талантбек уулу ТалгарКош-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер –Белеков Адилет Чолпонбековичкатталган. ТалапкерКум-Дөбө айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Кум-Дөбө айылдык кеңешиндеги баардык 21 депутатыкатышып,А.Ч. Белеков-21 добуш,«бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Белеков Адилет Чолпонбекович Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер –Сабыржанов Жылдызбек Сарылжанович катталган. Талапкер Көк-Жар айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Көк-Жар айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутатыкатышып,Ж.С. Сабыржанов - 11 добуш,«бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Сабыржанов Жылдызбек Сарылжанович Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Соң-Көл айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер –Айманов Урматбек Муканбетович, Мамбеталиев Касымбек Муканбетович, Чекирбаев Эркинбек Замирович катталган. Талапкерлер Соң-Көл айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Соң-Көл айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутатыкатышып,У.М. Айманов -6 добуш,К.М. Мамбеталиев - 5 добуш, Э.З. Чекирбаев - 0 добуш,«бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Айманов Урматбек МуканбетовичСоң-Көл айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Сары-Булак айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Келдибек уулу Рысбек, Макишов Эрнис Орозобекович катталган. Талапкерлер Сары-Булак айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Сары-Булак айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутатыкатышып,Келдибек уулу Р - 4 добуш, Э.О. Макишов - 7 добуш,«бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 11-июнундагы протоколу менен Макишов Эрнис Орозобекович Сары-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Нарын облусунун Кочкоррайонунун Кош-Дөбө,Кум-Дөбө, Көк-Жар, Соң-Көл жана Сары-Булак айылөкмөттөрүнүнбашчыларыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 9, 10, 11-июнундагыКочкораймактык шайлоо комиссиясынын Кош-Дөбө,Кум-Дөбө, Көк-Жар, Соң-Көл жана Сары-Булак айылөкмөттөрүнүнбашчыларыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарыжана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын49-беренесинеылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Нарын облусунун Кочкор районунун 2021-жылы 9-июнундаөткөрүлгөн Кош-Дөбө айыл өкмөтүнүн, 2021-жылы 10-июнунда өткөрүлгөнКум-Дөбө жана Көк-Жар айылөкмөттөрүнүн, 2021-жылы 10-июнунда өткөрүлгөнСоң-Көл жана Сары-Булак айылөкмөттөрүнүнбашчыларыншайлоодо добуш берүүнүнжыйынтыктарыжана шайлоонуннатыйжалары тууралуу Кочкораймактык шайлоо комиссиясынын2021-жылдын9, 10, 11-июнундагы протоколдорубекитилсин.

1.1. Нарын облусунун КочкоррайонунунКош-Дөбө айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Талантбек уулу ТалгарНарын облусунун Кочкоррайонунун Кош-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Белеков Адилет Чолпонбекович Нарын облусунун Кочкор районунун Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Сабыржанов Жылдызбек Сарылжанович Нарын облусунун Кочкор районунун Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Айманов Урматбек Муканбетович Нарын облусунун Кочкор районунун Соң-Көл айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Макишов Эрнис Орозобекович Нарын облусунун Кочкор районунун Сары-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2. Кочкораймактык шайлоо комиссиясы шайланганКош-Дөбө,Кум-Дөбө, Көк-Жар, Соң-Көл жана Сары-Булак айылөкмөттөрүнүнбашчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.

3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

№ 451