15.06.2021 № 447 2021-жылы 8, 9, 10-июнунда өткөрүлгөн Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунунАк-Булуң, Жыргалаң, Кереге-Таш жана Октябрьайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитү

2021-жылы 8, 9, 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын20-майындагы №241, 2021-жылдын 25-майындагы №318токтомдору менен дайындалган Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Ак-Булуң, Жыргалаң, Кереге-Таш жана Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.

Ак-Булуңайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Торогелдиев Эркинбек Кашымбекович катталган. ТалапкерАк-Булуң айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Ак-Булуңайылдык кеңешиндеги баардык 21 депутаты катышып,Э.К. Торогелдиев - 20 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добуш берилгендиги белгиленген.

Ак-Сууаймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Торогелдиев Эркинбек КашымбековичАк-Булуң айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Жыргалаңайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Мукалаев Талгат Абдыкадырович катталган. Талапкер Жыргалаң айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Жыргалаң айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутаты катышып,Мукалаев Т.А. - 11 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Ак-Сууаймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Мукалаев Талгат Абдыкадырович Жыргалаң айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Кереге-Таш айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Рыскелдиев Бакыт Шаршеевич, Эмил уулу Арстанбек катталган. Талапкерлер Кереге-Ташайылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Ак-Сууаймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Кереге-Ташайылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 19 депутаты катышып,Б.Ш. Рыскелдиев - 4 добуш, Эмил у. А. – 15 добуш,«бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 9-июнундагы протоколу менен Эмил уулу АрстанбекКереге-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Кенжебаев Кутман Женишбекович, Молдобаева Шайырбүбү Токтогуловна катталган. Талапкерлер Октябрь айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Ак-Сууаймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Октябрь айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 19 депутаты катышып,К.Ж. Кенжебаев - 18 добуш, Молдобаева Ш.Т. – 1 добуш,«бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добуш берилгендиги белгиленген.

Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Кенжебаев Кутман ЖенишбековичОктябрь айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Ак-Булуң, Жыргалаң, Кереге-Таш жана Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 8, 9, 10-июнундагыАк-Сууаймактык шайлоо комиссиясынын Ак-Булуң, Жыргалаң, Кереге-Таш жана Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын49-беренесинеылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Ысык-Көл облусунунАк-Суурайонунун2021-жылы 8-июнунда өткөрүлгөн Ак-Булуң жана Жыргалаңайыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылы 9-июнунда өткөрүлгөнКереге-Ташайыл өкмөтүнүн жана 2021-жылы              10-июнунда өткөрүлгөнОктябрь айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонуннатыйжалары тууралуу Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын8, 9, 10-июнундагы протоколдорубекитилсин.

1.1. Ысык-Көл облусунун Ак-СуурайонунунАк-Булуң, Жыргалаң, Кереге-Таш жана Октябрь айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Торогелдиев Эркинбек Кашымбековичоблусунун Ак-Суу районунун Ак-Булуңайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Мукалаев Талгат Абдыкадырович Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Жыргалаңайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Эмил уулу Арстанбек Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Кереге-Ташайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Кенжебаев Кутман ЖенишбековичЫсык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Октябрьайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2. Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясы шайланганАк-Булуң, Жыргалаң, Кереге-Таш жана Октябрьайыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.

3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                  Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

№ 447