15.06.2021 №444 2021-жылдын 10-июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кант шаарынын мэрин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжасы тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылдын 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 21-майындагы № 255 токтому менен дайындалган Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кант шаарынын мэрин шайлоо болуп өттү.

Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кант шаарынын мэринин кызмат ордуна 1 талапкер – Майлибашев Улан Бекболотович көпчүлүк коалициясынан сунушталып катталган.

Ысык-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн               жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен             Кант шаардык кеңешиндеги 31 депутаттын 31 депутаты катышып,                                  У.Б. Майлибашевге - 29 добуш, «бардык талапкерлерге каршы»                           позициясына - 2 добуш берилгендиги белгиленген.

Ысык-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Майлибашев Улан БекболотовичКант шаарынын мэри болуп шайлангандыгы аныкталды.

Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кант шаарынын мэрин                 шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгына жана шайлоонун натыйжасына                         арыздар жана даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 10-июнундагы Ысык-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кант шаарынын мэрин шайлоододобуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжасы тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо                           жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»                   Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине,               «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесине ылайык,

КыргызРеспубликасынынШайлоожана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылы 10-июнундаөткөрүлгөнЧүйоблусунунЫсык-АтарайонунКантшаарынынмэриншайлоодогудобушберүүнүнжыйынтыгыжанашайлоонуннатыйжасытууралууЫсык-Атааймактыкшайлоокомиссиясынын 2021-жылдын 10-июнундагыпротоколдорубекитилсин.

1.1. ЧүйоблусунунЫсык-АтарайонунунКантшаарынынмэриншайлооөттүдептабылсын.

1.2. Майлибашев Улан БекболотовичЧүйоблусунунЫсык-АтарайонунунКантшаарынынмэриболупшайландыдептабылсын.

2. Ысык-АтааймактыкшайлоокомиссиясышайланганКантшаарынынмэринебелгиленгенүлгүдөгүкүбөлүктүтапшырсын.     

3. Бултоктом «ЭркинТоо» газетасынажанаКыргызРеспубликасынынШайлоожана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынрасмийсайтынажарыялансын.

 4. БултоктомдунаткарылышынконтролдооКыргызРеспубликасынынШайлоожана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынтөрагасынын орун басары А. Бекматовгожүктөлсүн. 

 

 

ТӨРАГА                                                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

444