15.06.2021 № 442 2021-жылдын 7-июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Панфилов районунун Кайыңды шаарынын мэрин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжасы тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылдын 7-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын19-майындагы № 210 токтому менен дайындалган Чүй облусунун Панфилов районунун Кайыңды шаарынын мэрин шайлоо болуп өттү.

Чүй облусунун Панфилов районунун Кайыңды шаарынын мэринин кызмат ордуна 1 талапкер – Джумабаев Эрнур Нурадинович көпчүлүк коалициясынан сунушталып катталган.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн    жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен    Кайыңды шаардык кеңешиндеги 21 депутаттын 13 депутаты катышып,   Э.Н. Джумабаев - 13 добуш, «бардык талапкерлерге каршы»    позициясына - 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Джумабаев Эрнур НурадиновичКайыңды шаарынын мэри болуп шайлангандыгы аныкталды.

Чүй облусунун Панфилов районунун Кайыңды шаарынын мэрин  шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгына жана шайлоонун натыйжасына    арыздар жана даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 7-июнундагы Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын Чүй облусунун Панфилов районунун Кайыңды шаарынын мэрин шайлоододобуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжасы тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо   жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»   Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесине ылайык,

КыргызРеспубликасынынШайлоожана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылы 7-июнундаөткөрүлгөнЧүйоблусунунПанфилов районунКайыңды шаарынынмэриншайлоодогудобушберүүнүнжыйынтыгыжанашайлоонуннатыйжасытууралууПанфилов аймактыкшайлоокомиссиясынын 2021-жылдын 7-июнундагыпротоколдорубекитилсин.

 

1.1. ЧүйоблусунунПанфилов районунунКайыңды шаарынынмэриншайлооөттүдептабылсын.

1.2. Джумабаев Эрнур НурадиновичЧүйоблусунунПанфилов районунунКайыңды шаарынынмэриболупшайландыдептабылсын.

2. Панфилов аймактыкшайлоокомиссиясышайланганКайыңды шаарынынмэринебелгиленгенүлгүдөгүкүбөлүктүтапшырсын.     

3. Бултоктом «ЭркинТоо» газетасынажанаКыргызРеспубликасынынШайлоожана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынрасмийсайтынажарыялансын.

 4. БултоктомдунаткарылышынконтролдооКыргызРеспубликасынынШайлоожана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынтөрагасынын орун басары А. Бекматовгожүктөлсүн. 

 

 

ТӨРАГА                                                                         Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

442