15.06.2021 № 441 2021-жылдын 10-июнунда өткөрүлгөн Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Чолпон-Ата шаарынын мэрин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжасы тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылдын 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 21-майындагы № 254 токтому менен дайындалган Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Чолпон-Ата шаарынын мэрин шайлоо болуп өттү.

Ысык-Көл облусунун Ысык-КөлрайонунунЧолпон-Ата шаарынын мэринин кызмат ордуна 2 талапкер – Иманбеков Бердибек Шайлообекович «Улуу Кыргызстан» депутаттык фракциясынан, Чекиров Муктар Сокинович «Ата Мекен» депутаттык фракциясынан сунушталып катталган.

Ысык-Көл аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн               жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен             Чолпон-Ата шаардык кеңешиндеги баардык21 депутаты катышып,                                  Б.Ш. Иманбеков - 14 добуш,М.С. Чекиров – 6 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына - 1 добуш берилгендиги белгиленген.

Ысык-Көл аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 10-июнундагы протоколу менен Иманбеков Бердибек ШайлообековичЫсык-Көл районунун Чолпон-Ата шаарынын мэри болуп шайлангандыгы аныкталды.

Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Чолпон-Ата шаарынын мэрин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгына жана шайлоонун натыйжасына арыздар жана даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 10-июнундагы Чолпон-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Чолпон-Ата  шаарынын мэрин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжасы тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 10,            18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесине ылайык

 

КыргызРеспубликасынынШайлоожана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылы 10-июнундаөткөрүлгөнЫсык-КөлоблусунунЫсык-КөлрайонунунЧолпон-Ата шаарынынмэриншайлоодогудобушберүүнүнжыйынтыгыжанашайлоонуннатыйжасытууралууЫсык-Көлаймактыкшайлоокомиссиясынын 2021-жылдын 10-июнундагыпротоколдорубекитилсин.

1.1. Ысык-КөлоблусунунЫсык-КөлрайонунунЧолпон-Ата шаарынынмэриншайлооөттүдептабылсын.

1.2. Иманбеков Бердибек Шайлообекович Ысык-КөлоблусунунЫсык-Көл районунун Чолпон-Аташаарынынмэриболупшайландыдептабылсын.

2. Ысык-КөлаймактыкшайлоокомиссиясышайланганЫсык-Көл районунун Чолпон-Ата шаарынынмэринебелгиленгенүлгүдөгүкүбөлүктүтапшырсын.

3. Бултоктом «ЭркинТоо» газетасынажанаКыргызРеспубликасынынШайлоожана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынрасмийсайтынажарыялансын.

4. БултоктомдунаткарылышынконтролдооКыргызРеспубликасынынШайлоожана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынтөрагасынын орун басарыА.Г. Бекматовгожүктөлсүн

 

 

ТӨРАГА                                                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-июну

441