14.03.2021 №66 2021-жылдын 11-апрелине белгиленген Кыргыз Республикасынын референдумун (жалпы элдик добуш берүүнү) даярдоо жана өткөрүү боюнча чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумду(жалпы элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу 2021-жылдын 12-мартындагы №31 Мыйзамына ылайык, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 42-беренесин“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 11, 12-пункттарын, 18, 25-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумду (жалпы элдик добуш берүүнү) даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасы 55 642 300 (элүү беш миллион алты жүз кырк эки миң үч жүз) сом суммасында бекитилсин (1- тиркеме).

1) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын чыгымдарынын сметасын анын ичинен 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун (жалпы элдик добуш берүүнү)  даярдоого жана өткөрүүгө зарыл болгон борборлоштурулган сатып алууларды шайлоо комиссияларынын жүзөгө ашыруусу үчүн каражаттарды (2- тиркеме);

2) 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун (жалпы элдик добуш берүүнү)  даярдоого жана өткөрүүгө төмөн турган (аймактык жана участкалык) шайлоо комиссияларынын чыгымдарынын сметасын (3- тиркеме).

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын пландоо, эсеп, отчеттуулук бөлүмү Финансы министрлиги менен өз ара аракеттешип,  бекитилген сметага ылайык Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоону жана өткөрүүнү каржылоону уюштурсун, бөлүнгөн республикалык бюджеттин каражаттарын тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына бөлүштүрүүнү камсыздасын;

3. Аймактык шайлоо комиссиялары Кыргыз Республикасынын референдумун (жалпы элдик добуш берүүнү)  даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн республикалык бюджеттин каражаттарын тиешелүү участкалык шайлоо комиссияларына бөлүштүрүүнү камсыздасын, бекитилген сметага ылайык аларды каржылык жактан камсыздоону уюштурсун жана ал каражаттардын максаттуу пайдаланылышын камсыздоого контроль жүргүзсүн.

4.    Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары бекитилген сметага ылайык акча каражаттарын тескешет, финансы документтеринин шайлоо комиссияларынын финансы маселелери боюнча чечимдерине ылайыктуулугу жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына финансылык отчетторду мыйзамда белгиленген мөөнөттө жана тартипте берүү үчүн жоопкерчилик тартышат.

5. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобу Кыргыз Республикасынын референдумун  даярдоо жана өткөрүү үчүн шайлоо комиссияларына бөлүнгөн республикалык бюджеттин каражаттарынын  максаттуу пайдаланылышына  контроль жүргүзсүн.

6. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жөнөтүлсүн.

7.  Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдук жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  төрагасынын орун басары  А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

                       ТӨРАГА                                                              Н.ШАЙЛДАБЕКОВА                                                

 

Бишкек ш., 2021 -жылдын   14  марты

№ 66