13.11.2020 №310 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 6-ноябрдагы № 297 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 6-ноябрдагы № 297 токтому менен Чүй облусундагы Ысык-Ата районунун Милянфан айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо 2020-жылдын 25-ноябрына дайындалган.

2016-жылдын 27-мартында Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Милянфан айылдык кеңешинин кезектеги шайлоосу болуп өттү.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 10-февралындагы ПЖ № 32 Жарлыгы менен «Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык-Көл, Чүй, Ош облустарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Милянфан айылдык кеңешинин депутаттарын кезектеги шайлоо 2020-жылдын 12-апрелине дайындалган.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 23-мартындагы «Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Нарын Ысык-Көл, Чүй, Ош облустарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону шайлоо процессинин этаптарын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды токтото туруу жөнүндө» ЖП № 54, 2020-жылдын 12-апрелине дайындалган кее бир жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо токтотулган.

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 49-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, «айыл өкмөтүнүн башчысы айылдык кеңештин чакыруу мөөнөтү аяктаганга чейин 90 календардык күн калганда ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнүн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган айыл кеңешинин биринчи сессиясы өткөнгө чейин айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо дайындалбайт».

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 49-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 6-ноябрдагы № 297 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышында «Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Милянфан» деген сөздөр алынып салынсын;

2)  преамбуладагы үчүнчү абзац алынып салынсын;

3) 1-пунктта «жана Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Милянфан» деген сөздөр алынып салынсын.

4)  2-пунктта «жана Ысык-Ата» деген сөздөр алынып салынсын.

2. Ушул токтом Чүй облусундагы Ысык-Ата аймактык шайлоо комиссиясына, Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясына жана Милянфан айылдык кеңешине жөнөтүлсүн.

3. Ушул токтом «Эркин Too» газетасында жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтында жарыялансын.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго тапшырылсын.

 

ТӨРАГА                                          Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 13-ноябры
№ 310