13.06.2021 № 428 2021-жылы 8-июнундаөткөрүлгөн Нарын облусунунАк-ТалаарайонунунБаетов айыл өкмөтүнүнбашчысыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгыжана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылы 8-июнундаКыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын20-майындагы №245токтому менен дайындалган Нарын облусунунАк-Талаа районунунБаетов айыл өкмөтүнүнбашчысыншайлоо болуп өттү.

Баетовайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер –Аалиев Аманбек Насирдинович, Абдылдаев Алмаз Орозбекович, Таштанкулов Азамат Асаналиевич катталган. ТалапкерлерБаетов айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Ак-Талаа аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Баетов айылдык кеңешиндеги 21 депутатын 20 депутаты катышып,А. Н. Аалиев -5 добуш, А.О. Абдылдаев – 15 добуш,А.А. Таштанкулов– 0 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Баетоваймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Абдылдаев Алмаз ОрозбековичБаетовайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Нарын облусунун Ак-Талаа районунунБаетовайыл өкмөтүнүнбашчысыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 8-июнундагыБаетоваймактык шайлоо комиссиясынын Баетовайыл өкмөтүнүнбашчысыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгыжана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын49-беренесинеылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылы 8-июнундаөткөрүлгөн Нарын облусунун Ак-Талаа районунунБаетовайыл өкмөтүнүнбашчысыншайлоодо добуш берүүнүнжыйынтыгыжана шайлоонуннатыйжалары тууралуу Баетоваймактык шайлоо комиссиясынын2021-жылдын8-июнундагы протоколдорубекитилсин.

1.1. Нарын облусунун Ак-Талаа районунунБаетовайыл өкмөтүнүнбашчысыншайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Абдылдаев Алмаз ОрозбековичНарын облусунун Ак-Талаа районунунБаетовайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2. Ак-Талаа аймактык шайлоо комиссиясы шайланганБаетовайыл өкмөтүнүнбашчысына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктү тапшырсын.

3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 13-июну

№ 428