13.06.2021 № 434 Талас облусунун Бакай-Ата районунун Ак-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысын кайра шайлоону дайындоо жөнүндө

 

2021-жылдын11-июнуна дайындалганТалас облусунунБакай-Ата районунунАк-Дөбө айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоодо,депутаттардындобуштарынынкөпчүлүгү«бардыкталапкерлергекаршы»позициясынаберилгендигинебайланыштуу,айылөкмөтүнүнбашчысышайланбайкалган. «КыргызРеспубликасыныншайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчашайлоокомиссияларыжөнүндө»КыргызРеспубликасынынМыйзамынын6,7,14,18-беренелерине,«Жергиликтүүөзалдынчабашкаруужөнүндө»КыргызРеспубликасынынМыйзамынын49-беренесине,КыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынын2017-жылдын6-январындагы№3токтомумененбекитилген«Айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоонунтартибижөнүндө»Жобосунаылайык,                                                                                                        КыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясы

 

ТОКТОМКЫЛАТ:

 

1.Талас облусунун Бакай-Ата районунун Ак-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысын жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра шайлоо 2021-жылдын26-июнуна дайындалсын жана саат 9-00 дөн 12-00 гө чейин өткөрүлсүн.               

2.Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларын шайлоону Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 2020-жылдын 11-майындагы№244 токтому менен бекитилген санитардык-эпидемиологиялык эрежелердин сакталышы менен өткөрүүнү уюштурсун.  

3.Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.                                                                                     4.БултоктомдунаткарылышынконтролдооКыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынтөрагасынын орун басары А.Г. Бекматовгожүктөлсүн

 

ТӨРАГА                                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкекш.,2021-жылдын13-июну

№434