13.06.2021 № 427 2021-жылы 8-июнундаөткөрүлгөн Нарын облусунунНарынрайонунунДөбөлү айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгыжана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылы 8-июнундаКыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын20-майындагы №248токтому менен дайындалган Нарын облусунунНарынрайонунун Дөбөлү айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоо болуп өттү.

Дөбөлү айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер –Бектемиров Авас Турдубаевич, Уланбек уулу Жолдошбек катталган. ТалапкерлерДөбөлү айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Нарынаймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Дөбөлү айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутатыкатышып,А.Т. Бектемиров -9 добуш,Уланбек уулу Ж.– 1 добуш,«бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добуш берилгендиги белгиленген.

Нарынаймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 8-июнундагы протоколу менен Бектемиров Авас ТурдубаевичДөбөлү айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Нарын облусунун Нарынрайонунун Дөбөлү айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 8-июнундагыНарынаймактык шайлоо комиссиясынын Дөбөлү айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгыжана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын49-беренесинеылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылы 8-июнундаөткөрүлгөн Нарын облусунун НарынрайонунунДөбөлү айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоодо добуш берүүнүнжыйынтыгыжана шайлоонуннатыйжалары тууралуу Нарынаймактык шайлоо комиссиясынын2021-жылдын8-июнундагы протоколдорубекитилсин.

1.1. Нарын облусунун НарынрайонунунДөбөлү айылөкмөтүнүнбашчысыншайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Бектемиров Авас ТурдубаевичНарын облусунун Нарынрайонунун Дөбөлү айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2. Нарынаймактык шайлоо комиссиясы шайланганДөбөлү айылөкмөтүнүнбашчысына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктү тапшырсын.

3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 13-июну

№ 427