13.06.2021 № 426 2021-жылы 7-июнунда өткөрүлгөн Ысык-Көлоблусунун Ысык-КөлрайонунунТору-Айгыр  жана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

 

2021-жылы 7-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын20-майындагы № 242токтому менен дайындалган Ысык-Көл облусунун     Ысык-Көлрайонунун Тору-Айгыржана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.

Тору-Айгырайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Казиев Чынгыз Жекшенович, Касымов Жумабек Жаныбекович, Керимбаев Уланбек Керимбаевич катталган. ТалапкерТору-Айгырайылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Ысык-Көлаймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Тору-Айгырайылдык кеңешиндеги баардык 11 депутаты катышыпЧ. Ж. Казиев - 5 добуш,Ж.Ж. Касымов– 0 добуш, У.К. Керимбаев – 6 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Ысык-Көлаймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Керимбаев Уланбек КеримбаевичТору-Айгырайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Тамчы айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Есенгулов Руслан Урустанбекович, Иманалиев Нурбек Тыбынович катталган. Талапкерлер Тамчы айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Ысык-Көлаймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен                Тамчы айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутаты катышып,Р.У. Есенгулов - 7 добуш,  Н.Т. Иманалиев – 4 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Ысык-Көлаймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 7-июнундагы протоколу менен Есенгулов Руслан УрустанбековичТамчы айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ысык-Көл облусунун Ысык-Көлрайонунун Тору-Айгыржана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн башчыларыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 7-июнундагыЫсык-Көлаймактык шайлоо комиссиясынын Тору-Айгыржана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 17-беренелерине, «Жергиликтүү                    өз алдынча башкаруужөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын49-беренесинеылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылы 7-июнунда өткөрүлгөн Ысык-Көл облусунун Ысык-КөлрайонунунТору-Айгыржана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонуннатыйжалары тууралуу Ысык-Көлаймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын7-июнундагы протоколдорубекитилсин.

1.1. Ысык-Көл облусунун Ысык-КөлрайонунунТору-Айгыржана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Керимбаев Уланбек Керимбаевич Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Тору-Айгырайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Есенгулов Руслан УрустанбековичЫсык-Көл облусунун Ысык-Көлрайонунун Тамчы айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2. Ысык-Көлаймактык шайлоо комиссиясы шайланганТору-Айгыр  жана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.

3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                  Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 13-июну

№ 426