26.06.20ж. №115 Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери  жана үгүт жүргүзүү  эрежелери боюнча Жумушчу топ жѳнүндѳ Жобо тууралуу

Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери  жана үгүт жүргүзүү  эрежелери боюнча Жумушчу топ жѳнүндѳ Жобо тууралуу

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22-28-беренелерине ылайык, ошондой эле “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери  жана үгүт жүргүзүү  эрежелери боюнча  Жумушчу топ жѳнүндѳ” жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2.Ушул токтом “Эркин Тоо”  газетасында жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтында жарыялансын.

3. Тѳмѳндѳгүлѳр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча Жумушчу топ жөнүндө Жобо тууралуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 28-июлундагы № 83 токтому;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө боюнча Жумушчу топ жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 28-июлундагы № 86 токтому.

4. Ушул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 26-июну

№115