11.12.2020 №439 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Ибраев Самат Кулукеевичти каттоодон баш тартуу жөнүндө

2020-жылдын 14-ноябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өзүнүн талапкерлигин өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде көрсөтүү жөнүндө Ибраев Самат Кулукеевичтен арыз берилген.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 48-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүдө шайлоо иш-аракеттеринин мөөнөттөрү чейрекке кыскартылат.

2020-жылдын 20-ноябрында конституциялык Мыйзамдын 50-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык С.К. Ибраевге Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана конституциялык Мыйзамынын талаптарына ылайык келүүсү жөнүндө маалымкат берилген.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык 30 миңден кем эмес шайлоочунун кол тамгасын топтогон адам Президенттикке талапкер болуп каттала алат.

Конституциялык Мыйзамдын 49-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык «шайлоочулардын 30 миңден кем эмес колун топтогон жана өзүнүн жеке каражатынан же болбосо өз шайлоо фондунун каражатынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төккөн адам Президенттикке талапкер болуп каттала алат».

Конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык «президенттикке талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактары мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төлөгөндүгүн ырастаган документ менен бирге ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берилет»

Конституциялык Мыйзамдын 48-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер аны колдогондордун кол тамгаларын топтоо боюнча кол коюу барактарын шайлоо күнүнө чейин 37 күн калгандан кечиктирбестен, тактап айтканда, 2020-жылдын 3-декабрынын саат 24.00нө чейин өткөрүп берүүгө тийиш эле.

2020-жылдын 3-декабрында С.К. Ибраевдин ыйгарым укуктуу ѳкүлү тарабынан талапкерди колдогон 15 033 кол тамга тапшырылган. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер С.К. Ибраевди колдогон шайлоочулардын кол тамгасынын саны  шайлоо мыйзамдарында белгиленген санга ылайык келбегендигине байланыштуу кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ тарабынан кол коюу барактарын кабыл алуудан жана текшерүүдѳн баш тартуу тууралуу акт түзүлгѳн, кол коюлган барактар С.К. Ибраевдин ыйгарым укуктуу ѳкүлүнѳ кайтарылгын.

2020-жылдын 4-декабрындагы абал боюнча С.К. Ибраев тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн тастыктаган документ берилген эмес.

Конституциялык Мыйзамдын 53-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пунктунун негизинде, конституциялык Мыйзамга ылайык талапкерди каттоо үчүн зарыл болгон документтерди бербөө, талапкерди каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49, 52, 53-беренелерин жетекчиликке алып, С.К. Ибраевден конституциялык Мыйзамга ылайык каттоо үчүн зарыл болгон документтерди бербегендигине байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык зарыл болгон документтерди бербегендигине байланыштуу Ибраев Самат Кулукеевичти Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартылсын (Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон кол тамгаларды топтоо боюнча кол коюу барактары конституциялык Мыйзамда белгиленген санда берилген эмес, шайлоо күрөөсү төлөнгөн эмес).

2. «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Ибраев Самат Кулукеевичтин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 18-ноябрындагы №350 токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Жуманалиев Жоомарт Туратбековичге берилген №61, Ибраев Айбек Саматбековичге берилген № 91 каттоо ырастамалары анык эмес деп таанылсын.

4. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерден документтерди кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 11-декабры

№ 439