11.12.2020 №428 Нышанов Назарбек Айтбековичти Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө

2020-жылдын 31-октябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өзүнүн талапкерлигин өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде көрсөтүү жөнүндө Нышанов Назарбек Айтбековичтен арыз келип түшкөн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 48-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүдө шайлоо иш-аракеттеринин мөөнөттөрү чейрекке кыскартылат.

2020-жылдын 8-ноябрында конституциялык Мыйзамдын 50-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык Н.А. Нышановго Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана конституциялык Мыйзамынын талаптарына ылайыктуулугу жөнүндө маалымкат берилген.

Конституциялык Мыйзамдын 54-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, Президенттин кызмат ордуна талапкердин Конституциянын, конституциялык Мыйзамдын талаптарына ылайыктуулугу жөнүндө маалымдама Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан берилгенден кийин 5 (конституциялык Мыйзамдын 48-беренесинин 2-бөлүгүн эске алуу менен – 4) календардык күндүн ичинде шайлоо алдындагы өнөктүктү каржылоо үчүн,  конституциялык Мыйзамда белгиленген тартипте өзүнүн шайлоо фондун түзөт.

Борбордук шайлоо комиссиясына караштуу Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун маалыматына ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленген банк мекемелеринде Н.А. Нышановдун наамына атайын эсеп ачылган эмес.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык «30 миңден кем эмес шайлоочунун кол тамгасын топтогон адам Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер болуп каттала алат».

Конституциялык Мыйзамдын 49-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык «шайлоочулардын 30 миңден кем эмес колун топтогон жана өзүнүн жеке каражатынан же болбосо өз шайлоо фондунун каражатынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төккөн адам Президенттикке талапкер болуп каттала алат».

Конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык «президенттикке талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактары мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төлөгөндүгүн ырастаган документ менен бирге ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берилет». 

Конституциялык Мыйзамдын 48-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер аны колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактарын шайлоо күнүнө чейин  37 күн калгандан кечиктирбестен, тактап айтканда, 2020-жылдын  4-декабрына чейин өткөрүп берүүгө тийиш.

2020-жылдын 4-декабрындагы абал боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Н.А. Нышанов Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна аны  колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактарын, мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төлөгөндүгүн ырастаган документ менен бирге өткөрүп берген эмес.

Конституциялык Мыйзамдын 53-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1,4-пункттарына ылайык, конституциялык Мыйзамга ылайык талапкерди каттоо үчүн зарыл болгон документтерди бербөө жана талапкердин өзүнүн шайлоо фондун түзбөгөндүгү талапкерди каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49, 52, 53, 54-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7,18-беренелерин жетекчиликке алып, Н.А. Нышановдун конституциялык Мыйзамга ылайык шайлоо фондун түзбөгүндүгүнө жана каттоо үчүн зарыл болгон документтерди бербегендигине байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык шайлоо фондун түзбөгөндүгүнө жана каттоо үчүн зарыл болгон документтерди бербегендигине байланыштуу Нышанов Назарбек Айтбековичти Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартылсын (Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактары берилген эмес жана шайлоо күрөөсү төлөнгөн эмес).

2. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерден документтерди кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                    Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 11-декабры

№ 428