26.06.20ж. №107 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы № 16 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентине

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы № 16

токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

Учурдагы эпидемиологиялык абалга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ишин уюштурууну жакшыртуу максатында, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы № 16 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 24-берене төмөнкүдөй редакциядагы абзац менен толукталсын:

Отурумдун башталышына чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн жана чакырылган адамдардын каттоо жүргүзүлөт, анын натыйжалары Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунун ачуунун алдында Комиссиянын төрагасы тарабынан жарыяланат.”;

- 25-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

25-берене

Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны кѳрмѳ конференц байланышты колдонуу менен ѳткѳрүлүшү мүмкүн.

Борбордук шайлоо комиссиясынын мѳчѳсү кѳрмѳ конференц байланышты колдонуу менен ѳткѳрүлгѳн жыйынга катышкан учурда, ал тийиштүү жыйынга катышты деп эсептелинет.

Эгерде тийиштүү жыйындын күн тартибине жашыруун добуш берүү жүргүзүлѳтурган маселе, жана(же) добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу, шайлоолордун, референдумдардын натыйжалары жѳнүндѳ протоколдорго кол коюуга жана жыйынды таблицаларга байланышкан маселе киргизилген учурда кѳрмѳ конференц байланыш колдонулбашы мүмкүн.”;

- 27-берененин биринчи абзацындагы “үч” деген сөз “бир” деген сөзгө алмаштырылсын;

- 33-берененин экинчи абзацындагы “Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышына катышуу менен” деген сөздөрдөн кийин               “, анын ичинде кѳрмѳ конференц байланыш аркылуу” деген сөздөр менен толукталсын;

- 33-берененин бешинчи абзацы төмөнкү редакциядагы сүйлөм менен толукталсын:

“Ошол эле учурда, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн өзгөчө пикири, ал кандайдыр бир чечимге каршы добуш берген учурда, Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунан кийин бир күндүн ичинде берилиши керек.”.

2. Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Бекматовго жүктөлсүн.

 

   ТӨРАГА                                                                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 26-июну

№ 107