01.04.2021 №100 Кыргыз Республикасынын референдумунда (бүткүл элдик добуш берүүдө) үгүт иштерине катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет басылмаларын аккредитациялоо жѳнүндѳ

2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумунда (бүткүл элдик добуш берүүдө) үгүт иштерине катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет басылмаларын аккредитациялоо жѳнүндѳ

«Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумунда (бүткүл элдик добуш берүүдѳ) жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоо тууралуу шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери жана үгүт эрежелери боюнча Жумушчу топтун сунушун эске алып, «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20, 25, 26-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 21-пункттарына жана 18-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2021-жылдын 10-январына дайындалган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумга (бүткүл элдик добуш берүүгѳ) үгүт иштерине катышуу үчүн тиркемеге ылайык тѳмѳндѳгү жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар аккредитациялансын:

- 7 (жети) жалпыга маалымдоо каражаттары;

- 2 (эки) интернет басылмалар.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына төмөнкү жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет басылмалардын тизмеси жайгаштырылсын.

3. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                    Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 1-апрели

100