09.04.20 ж. №89 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты О.М. Артыкбаевдин ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты        О.М. Артыкбаевдин ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу жѳнүндѳ

 

         Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотунун 2019-жылдын 6-декбарындагы ѳкүмү менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Осмонбек Мамбетжанович Артыкбаев 1997-жылдын 1-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жазык кодексинин 304-беренесинин 4-бѳлүгүндѳ каралган кылмыштарды жасагандыгы үчүн күнѳѳлүү деп табылган.

         2020-жылдын 23-мартында Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар тууралуу иштер боюнча сот коллегиясынын ѳкүмү менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Осмонбек Мамбетжанович Артыкбаевге карата 2019-жылдын 6-декабрындагы Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун күнѳѳ коюу ѳкүмү айрым ѳзгѳртүүлѳр менен күчүндѳ калтырылган.

         Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 420-беренесине ылайык апелляциялык инстанциядагы соттун аныктамасы, ѳкүмү  ал жарыяланган учурдан тартып мыйзамдуу күчүнѳ кирет.            2020-жылдын 23-мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Осмонбек Мамбетжанович Артыкбаевге карата  Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар тууралуу иштер боюнча сот коллегиясынын ѳкүмү мыйзамдуу түрдѳ күчүнѳ кирген.

         Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73-беренесинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттырын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын  65-беренесинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктары ага карата соттун күнѳѳ коюу ѳкүмү мыйзамдуу күчүнѳ кирген учурдан тартып мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотула тургандыгы белгиленген. Көрсөтүлгөн негиздер боюнча Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу буга негиздер пайда болгон күндөн тартып 30 календарлык күндөн кечиктирилбестен Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын чечими менен жүзөгө ашырылат.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 65-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 5-пунктун, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 9-пунктун, 2-бѳлүгүн, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесин, 7-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 1, 2-пункттарын, 18-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

                     ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Осмонбек Мамбетжанович Артыкбаевдин ыйгарым укуктары мѳѳнѳтүнөн мурда токтотулсун.

2. Ушул токтом жарыяланган күндѳн тартып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Осмонбек Мамбетжанович Артыкбаевдин күбѳлүгү анык эмес деп таанылсын.

3. Ушул токтомдун кѳчүрмѳсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин «Кыргызстан социал- демократиялык партиясы» парламенттик фракциясына жѳнѳтүлсүн.

4. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                         Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 9-апрели

№89