Конкурска катышуу үчүн арыздын үлгүсү

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 
жана референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясынын
конкурстук комиссиясынын
төрагасы М.А.Конурбаевге

Ф.А.А____________________________________

жашаган дареги ___________________________

                                         (шаары, облусу, району, айылы)

__________________________________________

                                         (көчөсү, кичирайону, үй №, кв.№)

__________________________________________

                                         (тел.№: кызм., үй, уюлдук)

АРЫЗ

Мени, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын _________________________________________________________________________________________________

(кызматтын аталышы)

бош администрациялык мамлекеттик кызмат орунун ээлөө боюнча конкурска катышууга киргизүүнү суранам.

                      _______________ (______________________)
          (жеке колтамгасы)                                  (Ф.А.А.)

“____” _______________ 2021-жыл