Шайлоонун календары (кезектеги) 2017-жылдын 3-сентябры

Шайлоо күнү -жекшемби

2017-жылдын 3-сентябры

Иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

Шайлоо округдарын жана шайлоо участкаларын түзүү

1

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын түзүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын                 15-июлуна чейин)

Жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен аймактык шайлоо комиссиялары 

(«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КРнын Мыйзамы (мындан ары-Мыйзам)

 10-бер. 4-бөл.)

2

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын                 15-июлуна чейин)

Аймактык шайлоо комиссияларын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоолорду уюштуруу бөлүм)

 (Мыйзам 10-бер. 5-бөл.)

3

Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ЖМКларга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын               20- июлуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык бөлүм)

 (Мыйзам 10-бер. 6-бөл.)

4

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын 20-июлуна чейин)

Аймактык шайлоо комиссиялары

 (Мыйзам 11-бер. 2,3-бөл.)

5

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкалардын схемаларын жана чек араларын бекитүү 

Добуш берүү күнүнө 45 календардык күндөн кечиктирбестен чейин (2017-жылдын               20-июлуна чейин)

Аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоолорду уюштуруу бөлүмү)  (Мыйзам 11-бер. 3-бөл.)

6

Шайлоо участкалардын схемаларын жана чек араларын ЖМК жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндөн  кечиктирбестен (2017-жылдын

 25 -июлуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы  (маалыматтык бөлүмү)

(Мыйзам 11-бер. 3-бөл)

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу

7

Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн үчүн окутуу тренингдерди өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору, 

Шайлоо технологиялары борбору

8

Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана шайлоо өнөктүгүнүн башка катышуучулары үчүн окутуу тренингдерин өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

 Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору, Шайлоо технологиялары борбору

Шайлоочулардын тизмеси менен иштөө

9

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан шайлоочулардын маалыматтарынын - алардын биометрикалык жана жеке маалымдарынын негизинде шайлоочуларды эсепке алуу системасын пайдалануу менен шайлоочулардын тизмесин түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017 –жылдын            15-июлуна чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган  (МКК)

(Мыйзам 12 –бер. 4-бөл.)

10

Ар бир шайлоо участогу боюнча түзүлгөн шайлоочулардын тизмесин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан электрондук түрдө БШКга өткөрүп берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017 -жылдын              15-июлуна чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган  (МКК)

(Мыйзам 12 –бер. 4-бөл.)

11

Шайлоочулардын тизмесин басып чыгаруу жана тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017 –жылдын            15-июлуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы  (маалыматтык шайлоо системасын башкаруу бөлүмү)

(Мыйзам 12-бер. 4-бөл).)

12

Шайлоочуларды тааныштыруу үчүн шайлоочулардын тизмесин илүү

Добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын              20–июлуна чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13 –бер. 1-бөл.)

13

Жеке маалымдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү (Форма 3) жөнүндөгү арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу  

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирилбестен

 

(2017-жылдын               19-августуна чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, системалык администраторлор, аймактык шайлоо комиссиялары, участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер.4-бөл.)

14

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тийиштүү шайлоо участокторунун чек аралары менен бөлүнгөн, шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын               24- августуна чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК)

(Мыйзам 13-бер.4-бөл)

15

Номурланган,көктөлгөн жана

Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын кагаздагы тизмесин тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 3- календарлык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын               31-августуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык шайлоо системасын башкаруу боюнча бөлүмү), аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер. 4-бөл)

Талапкерлерди көрсөтүү жана  каттоо

16

 Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоого катышуу менен байланышкан, анын ичинде финансы маселелери боюнча  ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн

 каттоо   

Документтерин берген күндөн тартып

Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиялары

17

Ыйгарым укуктуу өкүлдөргө каттоо күбөлүгүн берүү, же жүйөлүү себептер менен каттоодон баш тартуу

Керектүү документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календарлык күндүн ичинде

Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 21-бер. 3-бөл.)

18

Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү 

Шайлоо дайындалган күндөн тартып добуш берүү күнүнө чейин 40 календардык күн калганда аяктайт (2017-жылдын 25-июлуна чейин) 

Саясий партиялар

(Мыйзам 49-бер. 1,

 2-бөл)

19

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү 

Шайлоо дайындалган күндөн тартып добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күн калганда аяктайт (2017-жылдын 4-августуна чейин)

Саясий партиялар, өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жарандар

(Мыйзам 49-бер. 1,2-бөл.)

20

Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн зарыл болгон шайлоо  документтерди тийиштүү аймактык шайлоо комиссияларына берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 25-июлуна чейин)

Саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам 53-бер. 1-бөл.)

 

 

 

21

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл болгон шайлоо документтерди тийиштүү аймактык шайлоо комиссияларына берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын                 4-августуна чейин)

Талапкерлер, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам 60-бер. 1,3-бөл.)

 

 

 

 

22

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө АШКларда документтерди кабыл алуу жана берилген маалыматтарда камтылган маалымдардын аныктыгын текшерүү боюнча жумушчу топторду түзүү  

Шайлоо дайындалган күндөн тартып

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

23

Талапкерлерди көрсөтүү тартибин “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Мыйзамдын талаптарына ылайыктыгын текшерүү 

Документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

 

Аймактык шайлоо  комиссияларындагы тиешелүү жумушчу топтор

(Мыйзам 53-бер. 4 –бөл., 60-бер. 3-бөл.)

24

Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо 

 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күнгө чейин

(2017-жылдын                 4-августуна чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 53-бер.6-бөл.)

25

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо 

 

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күнгө чейин

(2017-жылдын 14- августуна чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 60-бер. 7-бөл.)

26

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган  талапкерлерге тиешелүү күбөлүктөрдү берүү

Талапкерлерди каттоодон кийин 2 календардык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 53-бер.12-бөл. 60-бер.9-бөл.)

27

Талапкерлердин фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызматын (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды басма сөздө жарыялоо

Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 5 календардык күндүн ичинде

 

 

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 53-бер.11-бөл. 60-бер.8-бөл.)

28

Талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин шайлоого катышуудан баш тартуусу, талапкерлердин тизмесин чакыртып алуу

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын               31- августуна  чейин)

Депутаттыкка талапкерлер, саясий партиялар

(Мыйзам 54-бер.1,2-бөл.)

29

Талапкердин, талапкерлердин тизмесин

каттоону жокко чыгаруу

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 31- августуна чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 44-бер.)

30

Шайлоо комиссияларындагы саясий партиялардын, талапкерлердин өкүлдөрүн,

ишенимдүү адамдарын каттоо жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берүү же жүйөлөштүрүлгөн түрдө аларды каттоодон баш тартуу

Керектүү документтер келип түшкөн сайын

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам18-бер. 2-бөл, 19-бер.)

Шайлоону маалыматтык камсыз кылуу

31

Обо убактысы жана басма сөз аянтына акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтар шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин ЖМКга жарыяланууга жана БШКга берилүүгө тийиш

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын 15-июлуна чейин)

Жалпыга маалымдоо каражаттары

(Мыйзам 22-бер. 20-бөл.)

32

Шайлоочуларды шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү тууралуу маалымдоо

Шайлоону дайындоо жөнүндө КР Президентинин Жарлыгы жарыялангандан кийин

Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, 

учурдагы мыйзамдарга ылайык юридикалык жана жеке жактар  (БШКнын маалыматтык бөлүмү)

(Мыйзам 22-бер.2-бөл.)

33

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү 

 

 

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат: 

-шаардык кеңешке

талапкерлердин тизмелери(2017-жылдын 4- августунда )

-айылдык кеңешке бардык талапкерлер (2017-жылдын                 14- августунда) жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат (2017-жылдын 2-сентябрында, саат 8.00дө)

Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар, массалык маалымат каражаттар

(Мыйзам 23-бер.1-бөл.)

34

 Ар бир шайлоо участкасынын аймагында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды бөлүп берүү жана тариздөө

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (Мыйзам 27-бер.3-бөл.)

Шайлоону каржылоо

35

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын карап чыгуу жана бекитүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

(пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү )

36

 Шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар тарабынан шайлоо фонддорун түзүү

Каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катталгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде

Талапкер, ыйгарым укуктуу өкүл (Мыйзам 15-бер. 1-бөл)

37

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүүнүн жана чыгымдоонун тартибин контролдоо

Шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ, аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 16-бер.1-бөл.)

38

Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышына контролдук кылуу

Шайлоо комиссияларына акча каражаттары бөлүнгөндөн кийин

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ, Борбордук шайлоо комиссиясы (пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү)

(Мыйзам 16-бер.2-бөл.)

39

Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо фонддорун түзүү булактары жана өлчөмү, алардын чыгымдалышы боюнча отчетторду берүү 

 

1) АШКга, каттоо үчүн башка керектүү документтер менен бирге шайлоо күрөөсүн (шаардык кеңешке шайлоо боюнча) төккөндүгү тууралуу документтерди берүү

2) Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын               24-августуна чейин)

3) шайлоодон кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 14-сентябрына чейин)

Талапкерлер, саясий партиялар (Мыйзам 15-бер.19-бөл.) Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ,аймактык шайлоо комиссиялар

 (Мыйзам 16-бер.2-бөл.)

 

Шайлоо бюллетендерин даярдоо жана шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

40

Шайлоо бюллетендеринин формасын жана коргоо даражасын бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын               14- августуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Мыйзам. 30-бер. 1-бөл.)

41

Шайлоо бюллетендеринин текстин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын               14- августуна чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 30-бер.3-бөл.)

42

Добуш берүү убактысы жана жайы жөнүндө шайлоочуларга ЖМКлар аркылуу же башкача ыкма менен кабар берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын 24- августуна чейин)

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 31-бер.1-бөл.)

43

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерди даярдоо

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2017-жылдын 24- августуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер. 8-бөл.)

44

Шайлоо бюллетендерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жеткирип жана акты боюнча өткөрүп берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күнгө чейин (2017-жылдын 24- августуна чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер. 13-бөл.)

45

Участкалык шайлоо комиссияларын шайлоо бюллетендери менен камсыз кылуу

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күнгө чейин (2017-жылдын 1-сентябры)

Тиешелүү аймактык шайлоо  комиссиялары

 (Мыйзам 30-бер.13-бөл.)

 

Добуш берүү тартиби

46

Добуш берүүнү добуш берүүчү жайдан тышкары жерде өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин бир календардык күн калганда (2017-жылдын 2-сентябры)

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 33-бер. 2-бөл.)

47

Добуш берүүнү өткөрүү 

2017-жылдын                 3-сентябры, саат 8.00дөн 20.00гө чейин

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 31-бер.)

 

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо

48

Бюллетендерди добуш берүү үчүн көчмө үкөктөрдөн алып чыгуу жана аларды АЭУ аркылуу өткөрүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.6-бөл.)

49

АЭУдан добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө отчетту кагазга басып чыгаруу жана маалыматтарды байланыштын корголгон каналдары аркылуу борбордук серверге өткөрүп берүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

50

Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

УШКдан маалыматтар алынгандан кийин

Участкалык шайлоо комиссиялары, Борбордук шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 40-бер.2-бөл.)

51

Добуш берүүнүн натыйжаларын добуштарды кол менен саноонун жыйынтыктары боюнча аныктоо

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.12-бөл.)

 

52

Участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, келип түшкөн даттанууларды (арыздарды) кароо

Добуштар саналгандан кийин

Байкоочулардын, талапкерлердин жана ЖМКнын өкүлдөрүнүн катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.14-бөл.)

53

Участкалык шайлоо  комиссия тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыктар жөнүндө протоколун эки нускада түзүү жана ага участкалык шайлоо комиссиянын катышкан бардык мүчөлөрү кол коет

Жыйынтыктоочу жыйын өткөрүлгөндөн кийин

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 36-бер.15-бөл.)

54

Участкалык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколунун биринчи нускасын шайлоо документтери менен бирге АШКга жеткирүү жана акт менен өткөрүп берүү

УШКнын мүчөлөрү кол койгондон кийин токтоосуз

Участкалык шайлоо  комиссиялары

 

Аймактык шайлоо комиссиялары

 

ИИМ

(Мыйзам 36-бер.17-бөл.)

 

55

Аймактык шайлоо комиссияларынын, добуш берүү, добуштарды саноо жана төмөн турган шайлоо комиссияларынын протоколдорун түзүү менен байланышкан аныкталган тартипте келип түшкөн арыздар (даттануулар) кароо үчүн жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү

 

УШКнын протоколдору алынгандан кийин, тиешелүү аймактагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколдорго кол коюлганга чейин

Аймактык шайлоо комиссиялары

 

(Мыйзам 37-бер.2-бөл.)

 

56

Добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколду шайлоо комиссия тарабынан түзүү жана ага катышкан бардык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кол коет. Протоколдорго эки нускада түзүлгөн тиешелүү аймакта жүргүзүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү жыйынды таблица, шайлоо комиссияларынын өзгөчө пикири жана ошондой эле келип түшкөн арыздар (даттануулар), алар боюнча кабыл алынган чечимдер тиркелет 

АШКнын жыйынтыктоочу жыйналышынан кийин

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 37-бер.3-бөл.)

 

57

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо

Добуш берүү күндөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирилбестен

(2017-жылдын               24-сентябрына чейин)

 

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 38-бер.1-бөл.)

 

 

58

Аймактык шайлоо комиссиянын протоколунун биринчи нускасын кол коюлгандан кийин, жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен Борбордук шайлоо комиссиясына жиберүү

АШК протоколуна кол коюлгандан кийин токтоосуз

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 37-бер.4-бөл.)

 

59

Шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө жалпы маалыматты  массалык маалымат каражаттарына жиберүү

Шайлоонун натыйжалары аныкталгандан кийин 1 сутканын ичинде

 

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 40-бер. 3-бөл.)

60

 Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын шайлоо мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте аныктоо

АШК протоколу алынгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссия (“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 24-пункту)

 

 

61

Шайлоонун натыйжаларын, ошондой эле алардын негизинде шайлоонун натыйжалары аныкталган добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө төмөн турган түздөн түз шайлоо комиссиялардын протоколдорунда камтылган маалыматтарды кошуу менен, ар бир талапкер, талапкерлердин тизмеси алган шайлоочулардын добуштарынын, бардык талапкерлерге каршы берилген добуштарынын  саны тууралуу маалыматтарды расмий жарыялоо

Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

Борбордук шайлоо комиссия (Мыйзам 40-бер. 4-бөл.)