2021-жылдын 10-январы КРнын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана КРнын референдуму - АШК

-