Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 22-майындагы "Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча иш-чаралар жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесин жетекчиликке алып, токтом кылам:
1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 22-майындагы № 109 "Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча иш-чаралар жөнүндө" Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
2-пунктун биринчи абзацындагы "2016-жылдын 1-мартына чейин" деген сөздөр "2016-жылдын 1-июнуна чейин" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
2. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.
"Эркин Тоо" газетасынын 2016-жылдын 11-мартында N 20 жарыяланды
 
Кыргыз Республикасынын Президенти                                А.Атамбаев
 

Бишкек шаары, 2016-жылдын 1-марты ПЖ № 43