Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесинин 3-бөлүгүнүн 6-пунктун, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча  борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  конституциялык Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бөлүгүн  жана “Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 124- беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши токтом кылат:

1.Жашыруун добуш берүүнун жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын ШШайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлүгүнө  төмөнкүлөр шайлансын:

 1. Шайлдабекова Нуржан Кармабековна;
 2. Наспеков Марс Дамирович;
 3. Дубанбаева Анар Сартбаевна;
 4. Койчукеев Нурлан Чокоевич;
 5. Жумалиева Акбалык Калыевна;
 6. Жупуева Айдана Садыковна;
 7. Бекматов Абдыжапар Гапырович;
 8. Гайпкулов Искандер Торобаевич;
 9.  Эшимов Акылбек Жусупович;
 10. Шайназаров Тынчтык Урайимович;
 11. Жылкыбаев Узарбек Казиевич;
 12. Маматов Кайрат Адамкалиевич.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешенинин төмөнкү токтомдору күчүн жоготтү деп таанылсын:

- “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2016-жылдын 23-июнундагы № 774-VI токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрүн  шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинини 2016-жылдын 23-июнундагы № 774- VI токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2020-жылдын 3-сентябрындагы  № 4074- VI токтому;

-“Кыргыз Республикасынын  Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2016-жылдын 23-июнундагы №774- VI токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2020-жылдын 4-ноябрындагы № 4138- VI токтому.

3. ушул Токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Төраганын орун басары                            Н. О. Сыдыгалиев

Бишкек шаары, 2021-жылдын 30-июну, № 4705- VI