Cхем и границ избирательных округов по досрочным выборам депутатов Чаекского айылного кенеша Жумгальского района Нарынской области, назначенных на 2 декабря 2018 года

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясынын

2018-жылдын 23-октябрындагы

№ 191 токтомунун тиркемеси

Нарын облусу

Жумгал району

Чаек айыл аймагы

Шайлоо округдары 4

Мандаттын саны 21

9 мандаттуу   №1   Ак-Татыр –Аксеки  шайлоо округу   (УШК №4114 “Ак-Татыр”)

Шайлоочуларынын саны: 1578 

Борбору:    Чаек айыл округунун Ак-Татыр айылы, А.Өмүралиев көчөсүндөгү №26- кесиптик лицейдин имараты №1.

Чек арасы:   Чаек айыл округунун  Ак-Татыр айылынын калктуу конушу толугу менен Чет-Кууганды суусуна чейин кирет.

1.   Т.Мураталиев атындагы эки тараптуу көчө так жагы №1/1үйдөн №71 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №60 үйгө чейин

2.   А.Муллоянов  атындагы   көчө   №1/1үйдөн №19үйгө чейин.

3.  С.Осмоналиев    атындагы   көчө   №1үйдөн №42 үйгө чейин.

4.  А. Өмүралиев    атындагы  эки тараптуу  көчө  так жагы №1үйдөн №19 үйгө чейин,жуп жагы №2 үйдөн №20 үйгө чейин

5.  К.Алыкулов    атындагы   көчө   №1үйдөн №26 үйгө чейин.

6.   К.Осмоналиев атындагы эки тараптуу көчө так жагы №1 үйдөн №25 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №24 үйгө чейин

7.  Р.Сартбаев   атындагы   көчө   №2 үйдөн №25 үйгө чейин.

8.  Бүбайша апа   атындагы эки тараптуу көчө так жагы №1 үйдөн №7 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №38 үйгө чейин.

9.  М.Жакыпов   атындагы эки тараптуу көчө так жагы №1 үйдөн №27 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №38 үйгө чейин

10.   К.Жокеева атындагы   көчө  так жагы №1 үйдөн №49 үйгө чейин , жуп жагы № 2 үйдөн №60 үйгө чейин

11.  Киев  атындагы   көчө   №1 үйдөн № 28 үйгө чейин.

12.  А.Шаменалиев атындагы   көчө  №1 үйдөн №21 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №22 үйгө чейин.

(УШК №4115  “Ак-Секи”).

Шайлоочуларынын саны:   1598

Борбору:    Чаек айылы   Э.Матыев көчөсүндөгү МСО ишканасынын    имараты.

Чек арасы:   Чукур калктуу конушу, Ак-Секи аймагы , М.Рыскулов, көчөсү так жагы Эрматова Зинакандын үйүнө чейин, жуп жагы М.Өмүрзаковдон  бүтөт.Э.Матыев көчөсү так жагы Бейшеналиева Осуйпадан бүтүп, жуп жагы Р.Имашованын үйүнө чейин, А.Акматалиев көчөсү Мусаев Болоткандын үйүнө чейин  кирет.

Көчөлөрү:

1.  Э. Матыев   атындагы эки тараптуу көчө так жагы №1 үйдөн №65 үйгө чейин, жуп жагы № 6 үйдөн №36  чейин.

2.   А.Акматалиев   атындагы   көчө   №1 үйдөн №57 үйгө чейин.

3.  М.Рыскулов   атындагы эки тараптуу көчө так жагы №1 үйдөн №65 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №62 үйгө чейин

4.  Асанкан уулу Асанбек атындагы   көчө   №1 үйдөн №39 үйгө чейин.

5.   Б.Бабаев атындагы   көчө   №3 үйдөн №24үйгө чейин.

6.  О.Карагулов атындагы   көчө  так жагы  № 3 үйдөн № 61үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №64 үйгө чейин

7.  Д.Исмаилов атындагы   көчө  так жагы  №1 үйдөн №61 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №60 үйгө чейин

8.  Чыйбыл атындагы   көчө так жагы  №1 үйдөн №73 үйгө чейин, жуп жагы № 4 үйдөн №78 үйгө чейин

9.  Ж.Молдокеев атындагы   көчө так жагы   №3 үйдөн №47 үйгө чейин,  жуп жагы №4 үйдөн №48 үйгө чейин.

4 мандаттуу №2 Чаек шайлоо округу (УШК №4116  “Чаек”)

Шайлоочуларынын саны: 1286

Борбору:    Чаек айылы   М.Алыбаев көчөсүндөгү Т.Турсунбаева атындагы мектеп-гимназиянын  имараты .

Чек арасы:   Акматалиев көчөсү так жагы Т.Кожогелдиеванын үйүнөн бүтүп, жуп жагы Бейшеналиев Дамирдин үйүнөн бүтөт. Мин-Кыялдын түшө калышы Асанованын үйүнөн баштап, Ш.Айылчиев  көчөсүнүн он тарабы, Э.Матыев кочосунун түштүк тарабы  эстеликтен ары Ш.Айылчиев  көчөсү толугу менен, Жумгал суусунун түндүк тарабы кирет.

Көчөлөрү:

1.  А.Акматалиев     атындагы эки тараптуу көчө так жагы №55 үйдөн №91 үйгө чейин, жуп жагы № 44 үйдөн №56  чейин.

2.   Э.Матыев     атындагы эки тараптуу көчө так жагы №69 үйдөн №135 үйгө чейин, жуп жагы № 38 үйдөн №188 чейин.

3.  Ш.Айылчиев      атындагы эки тараптуу көчө так жагы №73 үйдөн №121 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №114 чейин.

4.  М.Рыскулов     атындагы эки тараптуу көчө так жагы №69 үйдөн №121 үйгө чейин, жуп жагы № 64 үйдөн №144  чейин.

5.   М.Алыбаев       атындагы   көчө   №3 үйдөн №99 үйгө чейин.

6.  Р.Абдиев атындагы эки тараптуу көчө так жагы №1 үйдөн №36 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №12-а   чейин.

7.  Турсунбаева атындагы   көчө   №1 үйдөн №67 үйгө чейин.

3 мандаттуу  №3 Шортон шайлоо округу (УШК №4117  Шортон).

Шайлоочуларынын саны: 1015

Борбору:    Чаек айылы   Т.Жуматаев  көчөсүндөгү Жумгалсуукурулуштун имараты №4.

Чек  аралары: Чаек айылынын аягы, Жумгал суусунун түштүк  тарабы  толугу менен Шортон айылы кирет.

Көчөлөрү:

1.  Э.Сапарбеков атындагы эки тараптуу көчө так жагы №1 үйдөн №190 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №196 чейин.

2.   Акмат уулу Амангелди атындагы   көчө   так жагы  №1 үйдөн №45 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №48 үйгө чейин

3.  Т.Жуматаев   атындагы   көчө №1 үйдөн №46  үйгө чейин,

5 мандаттуу  №4  Каражээк –Бештерек  шайлоо округу (УШК №4118  Кара-Жээк)

Шайлоочуларынын саны: 1184

Борбору:    Чаек айылы,   К.Кудайбергенов көчөсүндөгү “Суу чарба башкармалыгынын”(УОС.  имараты №37,

Чек арасы:   Ш.Айылчиев көчөсүнүн сол  тарабы, Э.Матыев көчөсү Алымкулова Тамаранын дүкөнүнөн баштап, Тогуз-Кайрык көпүрөсүнө чейин, Кара-Жээк аймагы кирет. Балабаев Алмаздын үйүнө чейин.

Көчөлөрү:

1.  Ш.Айылчиев атындагы   көчө   №1 үйдөн №69 үйгө чейин.

2.  Э.Матыев  атындагы   көчө   №137 үйдөн № 203 үйгө чейин.

3.  К.Акиев   атындагы   көчө так жагы  №1 үйдөн №69 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №66 үйгө чейин

4.  К.Кудайбергенова   атындагы эки тараптуу көчө так жагы №3 үйдөн №59 үйгө чейин, жуп жагы № 2 үйдөн №60 чейин.

5.  А.Молдалиев атындагы   көчө    так жагы №3 үйдөн №19 үйгө чейин, , жуп жагы № 4 үйдөн №18 үйгө чейин

6.  Р.Абдиев атындагы эки тараптуу көчө так жагы №21 үйдөн №187 үйгө чейин, жуп жагы № 38 үйдөн №182 чейин.

(УШК №4119 Беш-Терек)

Шайлоочуларынын саны: 405

Борбору:    Чаек айыл аймагынын Беш-Терек айылы, Беш-Терек көчөсүндөгү Ж.Кекиликов  атындагы орто мектептин  имараты №103.

Чек арасы:   Чаек айылынын Табалдиев Рыспектин үйүнөн  округунун Беш-Терек айылынын  калк отурукташкан     аймагы жана  бөксө кыштоолор  толугу менен кирет.

Көчөлөрү:

1.  М.Жамансариев  атындагы эки тараптуу көчө так жагы №1-87, жуп жагы №2-90 чейин.

2.  Беш-Терек атындагы бир тараптуу көчө №1-48 үйгө чейин.