2018-жылдын 28-январында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмелери