КР жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын сапаттык курамы (2019-жылдын 1-октябрына карата гендердик ара салмак)

КР жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын сапаттык курамы (2019-жылдын 1-октябрына карата гендердик ара салмак)