№ 32 Жумушчу топторду түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен 2016-жылдын 11-декабрына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн даярдыктар менен байланыштуу, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6,7,18-беренелерин жетекчиликке алып, төмөн турган шайлоо комиссияларынын ишин координациялоо, ошондой эле шайлоочулардын конституциялык укуктарын сактоо боюнча аларга укуктук жана уюштуруу-усулдук жардам көрсөтүү, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө жарандардын эркин билдирүүлөрүн жана айкындыкты, талапкерлер үчүн тең жана адилет шарттарды түзүүнү камсыз кылуу, үгүт иштерди жүргүзүүдө жарандардын шайлоо укуктарын сактоо, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызматтык адамдарынын, шайлоо комиссияларынын, саясий партиялардын жана башка органдар жана уюмдардын чечимдерине же аракеттерине (аракетсиздигине) даттануу мүмкүнчүлүгүн түзүү, республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышын контролдоо максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүдөй Жумушчу топтор  түзүлсүн:

- Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча КР БШКнын Жумушчу тобу;

- Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын шайлоо мезгилинде шайлоо алдындагы үгүттүн эрежелерин сактоону контролдоо боюнча КР БШКнын Жумушчу тобу;

- Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча КР БШКнын Жумушчу тобу;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын 2016-жылдын 11-октябрындагы №155 токтому менен бекитилген “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобу жөнүндө” бекитилген жобого ылайык, КР БШКнын алдында көзөмөлдөө-текшерүү тобу.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо БШКнын төрагасы Н.К. Шайлдабековага жүктөлсүн.

 

Төрага                                                                 Н. Шайлдабекова