Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер Айтикеев Акбаралы Ысырайыловичке, Исабеков Кубанычбек Сатиндиевичке, Колубаев Торобай Куназовичке, Матубраимов Алмамбетке эскертүү берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 15-июлундагы № 30 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө” Нускамасынын 41-пунктунун 2-пунктчасына ылайык, “Шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө” экинчи финансылык отчетту тапшырбагандыгына байланыштуу, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

Ч Е Ч Т И:

            1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер Айтикеев Акбаралы Ысырайыловичке, Исабеков Кубанычбек Сатиндиевичке, Колубаев Торобай Куназовичке, Матубраимов Алмамбетке шайлоо мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу эскертүү берилсин.

            2. Бул чечим “Эркин Тоо” газетасына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

            3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын контролдук-текшерүү тобунун жетекчиси А.Т.Асаналиевге жүктөлсүн.

           

            ТӨРАГА                                                                                          Т.АБДРАИМОВ

Бишкек ш., 2011-жылдын 25-октябры