№10 ЧЕЧИМ Шайлоо алдындагы үгүткө Интернет-сайттардын катышуусу жөнүндө

Шайлоочуларга маалымдоо жана шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү боюнча жарандардын, талапкерлердин, шайлоочулардын топторунун, саясий партиялардын шайлоо укуктарын турмушка ашыруу максатында, ошондой эле жарандардын аңдап-түшүнүү менен эрк билдирүүсүн жана шайлоонун маалымдуулугун камсыз кылуу үчүн, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин 1-, 8-бөлүктөрүн, 28-беренесинин 1-бөлүгүн, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинин 1, 3, 5-пункттарын, 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1, 2-пункттарын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы менен Интернгет-сайттардын ортосунда 2012-жылдын 22-октябрында кол коюлган “Кызматташтык жөнүндө Меморандумдун” 5-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ЧЕЧТИ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Интернет-сайттардын ортосундагы “Кызматташтык жөнүндө Меморандумга”  “kabarlar.kg”, “comment.kg”, “fakt. kg" Интернет-сайттарынын кошулушуна макулдук берилсин.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын жана жайгаштырылсын.

3. Бул чечимдин аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Г.К. Джурабаевага жүктөлсүн.

 

  ТӨРАГА                                                           Т.АБДРАИМОВ

2012-жылдын 3-ноябры