29.08.2021 №661 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиянын өкүлдөрүнүн статусу жөнүндө" Жобону  бекитүү тууралуу” 2015 -жылдын 28 -и

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиянын өкүлдөрүнүн статусу жөнүндө" Жобону  бекитүү тууралуу” 2015 -жылдын 28 -июлундагы №94  токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө