26.07.2021 №637 2021-жылдын 11-июлунда болуп ѳткѳн Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын протоколу тууралуу

2021-жылдын 11-июлунда болуп ѳткѳн Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын протоколу тууралуу

2021-жылдын 11-июлунда Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 27-майындагы ПЖ № 231 Жарлыгы менен дайындалган Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоо болуп ѳттү.

Токмок шаардык кеңешинде мандаттардын саны 31ди түзѳт. Токмок шаардык кеңешинде шайлоону ѳткѳрүү үчүн 1 бирдиктүү шайлоо округу жана 20 шайлоо участкалары түзүлгѳн. Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын  шайлоого катышуу үчүн 6 саясий партиядан талапкерлердин тизмеси катталган.

Кайталап шайлоого шайлоочулардын тизмесине киргизилгендердин саны 38100 шайлоочуну түзгѳн, добуш берүүгѳ 16973 шайлоочу катышкан, бул шайлоочулардын жалпы санынын 44,55% түзѳт.

Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы), Токмок аймактык шайлоо комиссиясына, укук коргоо органдарына бардыгы болуп шайлоо мыйзамдарын бузган учурлар тууралуу 30 билдирүү, арыз жана даттануу келип түшкѳн. Келип түшкѳн билдирүү, арыз жана даттануулар мыйзамдарда белгиленген компетенцияларга ылайык каралып, Токмок  аймактык шайлоо комиссиясы жана  укук коргоо органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тийиштүү чаралар кабыл алынган.

Токмок  аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 22-июлундагы №26/2  чечими менен Чүй облусунун ИИБ тергѳѳ кызматынын 2021-жылдын 21-июлундагы маалыматынын негизинде каттоо жокко чыгарылган.

  «Эл Биримдиги» саясий партиясынын даттануусун кароонун жыйынтыгы боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 26-июлундагы №154 чечими менен Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын аталган чечими жокко чыгарылган.

2021-жылдын 11-июлундагы добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун маалыматына ылайык, тѳмѳндѳгү 5 саясий партиянын талапкерлеринин тизмеси 7 жана андан кѳп пайыз  шайлоочулардын добуштарын алышкан:

 

- «Бирге-Вместе» - 28,28% (9 мандат);

- «Эмгек» - 24,83% (8 мандат);

- «Асыл Мурас-Жаштар» - 16,67% (5 мандат);

- «Патриот Ынтымагы» - 13,70% (5 мандат); 

- «Эл Биримдиги» - 12,14% (4 мандат).

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37, 38, 51, 56-1-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине ылайык, 20 участкалык шайлоо комиссияларында добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ  2021-жылдын 22-июлундагы протоколдун негизинде Токмок аймактык шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 22-июлундагы протоколу менен  кайталап шайлоону болуп ѳттү деп таанып, Токмок  шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоонун натыйжаларын аныктаган.

Токмок аймактык шайлоо комиссиясы «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Ресубликасынын Мыйзамынын 38-беренесин бузуу менен, кийин Борбордук шайлоо комиссиясы жокко чыгарган «Эл Биримдиги» саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттоону жокко чыгаруу тууралуу чечимди эске алуу менен Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоонун натыйжаларын белгилеген. «Эл Биримдиги» саясий партиясы Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 22-июлундагы №26/2 чечимине даттанууда Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ протоколду кароону суранган.
 «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 5-пунктуна ылайык, «Борбордук шайлоо комиссиясы  шайлоо мыйзамдары бузулган учурда шайлоо комиссияларынын чечимдерин жокко чыгарууга укуктуу».

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу, Токмок аймактык шайлоо комиссиясы Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ протоколду мыйзамдарды бузуу менен кабыл алгандыгын эске алып, Борбордук шайлоо комиссиясы аны жокко чыгарылуусу керек деп эсептейт.

Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын жана анын айрым мүчѳлѳрүнүн иш-аракеттери Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде  аймактык шайлоо комиссиясына жүктѳлгѳн ыйгарым укуктарды тийиштүү деңгээлде аткарууга терс таасир этишкенин белгилейт.

Токмок аймактык шайлоо комиссиясы бир нече ирет негизсиз жана мыйзамсыз чечимдерди (шайлоо участкасында добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таануу, бардык шайлоо участкаларында шайлоо бюллетендерин кайталап эсептѳѳ жүргүзүү, талапкерди жана талапкерлердин тизмесин каттоосун жокко чыгаруу жѳнүндѳ) кабыл алган, кийин алар Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылган. Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын айрым мүчѳлѳрү аймактык шайлоо комиссиясынын дайындалган жыйынын атайлап үзгүлтүккѳ учуратышкан.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык «Аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартат».

Үч саясий партиянын арызын кароонун жыйынтыгы боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын жоопкерчилигин кароо тууралуу чечим кабыл алган.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренесинин 1-бѳлүгүндѳ: «Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясы жогору турган шайлоо комиссиясы тарабынан төмөнкүдөй учурларда таркатылат:

1) тийиштүү аймакта добуш берүүнүн жыйынтыктарын же шайлоо, референдумдун натыйжаларын жогору турган шайлоо комиссиясы же сот тарабынан жараксыз деп табууга алып келген жарандардын шайлоо укуктары шайлоо комиссиясы тарабынан бузулганда;

2) мыйзамдын талаптарына ылайык кабыл алынган соттун же жогору турган шайлоо комиссиясынын чечимдерин шайлоо комиссиясы аткарбаганда;

3) ушул Мыйзамдын 19-беренесинин талаптары бузулганда» - деп белгиленген.

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерине, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 39, 40, 51, 56-1-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20, 24-беренелерине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын курамы  таркатылсын.

2. 2021-жылдын 22-июлундагы Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын протоколу жокко чыгарылсын.

3. 2021-жылдын 22-июлундагы добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ протоколдун негизинде Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо болуп ѳттү деп таанылсын.

4. Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ протокол тиркемеге ылайык бекитилсин.

  5.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6.   Бул токтомдун кѳчүрмѳсү Токмок шаардык кеңешине жѳнѳтүлсүн.

7. Бул токтом жарыялангандан кийин 3 күндүк мѳѳнѳттѳ шайланган жергиликтүү кеңештердин депутаттары катталсын жана аларга белгиленген үлгүдѳгү күбѳлүктѳр, тѳш белгилер тапшырылсын.

8. Бул токтом Токмок шаардык кеңешинин депутаттарын кайталап шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде мыйзам бузуулар боюнча укук коргоо органдарынын жана шайлоо комиссияларынын ишин координациялоо үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына жѳнѳтүлсүн.

9. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                 Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 26-июлу

№ 637