25.03.2022 №35 № 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоонун натыйжалары тууралуу

№ 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоонун натыйжалары тууралуу

 

«№27 Биринчи май жана №29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоону дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 27-декабрындагы № 839 токтому менен №27 Биринчи май жана № 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоо 2022-жылдын 27-февралына дайындалган.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 5-сентябрындагы №684 токтому менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо № 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округунун схемасы жана чек арасы бекитилген.

Шайлоону уюштуруу үчүн 60 шайлоо участогу түзүлгѳн. Шайлоочулардын тизмесине 106 549 шайлоочу киргизилген.

№ 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоого катышуу үчүн 25 талапкер катталган жана катышкан.

Свердлов округдук шайлоо комиссиясынын 2022-жылдын 3-мартындагы протоколуна ылайык, 2022-жылдын 27-февралында добуш берүүгѳ 29737 шайлоочу катышкан, бул округдагы шайлоочулардын тизмесине киргизилгендердин ичинен 27.91% түздү.

 

Талапкерлер шайлоочулардын төмөнкүдөй сандагы добуштарын алышты:

 

1. Майрамбек уулу Калыс - 191 добуш (0,64%);

2. Маматкулов Нурланбек Жолошович - 642 добуш (2,16%);

3. Султанбеков Муратбек Кенешбекович - 84 добуш (0,28%);

4. Аспек уулу Азамат - 27 добуш (0,09%);

5. Хакимходжаев Зуфар Шавкатович - 2368 добуш (7,96%);

6. Алмамбетова Гуля Идиновна - 277 добуш (0,93%);

7. Курманов Ильяс Зайнидинович - 51 добуш (0,17%);

8. Босивская Кристина Валерьевна - 87 добуш (0,29%);

9. Джоомартова Рыскан Абдиевна - 19 добуш (0,06%);

10. Бакиров Бакыт Жеентайович - 199 добуш (0,67%);

11. Строкова Евгения Григорьевна - 252 добуш (0,85%);

12. Атазов Шайлообек Карыбекович - 5383 добуш (18,10%);

13. Болотбеков Бакытбек Болотбекович - 452 добуш (1,52%);

14. Абышев Медер Болотович - 150 добуш (0,50%);

15. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович - 170 добуш (0,57%);

16. Алканова Элнура Сайдиракмановна - 3027 добуш (10,18%);

17. Саадабаев Бакыт Муратбекович - 490 добуш (1,65%);

18. Исираилова Анара Усонбековна - 23 добуш (0,08%);

19. Джумагазиева Нуржан Курманбековна - 35 добуш (0,12%);

20. Токмулин Рафаэль Мубаракович - 29 добуш (0,10%);

21. Алмаз уулу Аскар - 4181 добуш (14,06%);

22. Карамушкина Ирина Юрьевна - 3041 добуш (10,23%);

23. Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич - 5806 добуш (19,52%);

24. Салянова Аида Жеңишбековна - 1699 добуш (5,71%);

25. Жолдошова Назгул Амантуровна - 50 добуш (0,17%);

26. «Баарына каршы» позициясына 781 шайлоочу добуш берген (2,63%).

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 3-бөлүгү менен белгиленген бузуулар жөнүндө укук коргоо органдары берген материалдардын (№03-051-2022-000025, №03-051-2022-000025«А») негизинде, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2022-жылдын 9-мартындагы № 215 чечими менен талапкер А.Ш. Муртазалиевдин каттоосу жокко чыгарылган.

Бул чечим сот тартибинде даттанылганда, Бишкек шаарынын Административдик сотунун 2022-жылдын 15-мартындагы чечими жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун 2022-жылдын 22-мартындагы токтому менен күчүндө калтырылган.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37-беренесинин 4-1-бөлүгүнө ылайык, «Эгерде шайлоолорго даярдануу, добуш берүүнү өткөрүү, добуштарды саноо, добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөө учурунда талапкер, саясий партия тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыгын анык белгилөөгө мүмкүндүк бербеген бузуулар орун алса, же шайлоочулардын эрк билдирүүсүнө таасир көрсөтүлсө, Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер, талапкерлердин тизмеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын анык эмес деп таанууга укуктуу.

Шайлоо мыйзамдарынын бузулушун аныктоонун натыйжасында добуш берген күндөн кийин талапкер, саясий партиянын талапкерлеринин тизмеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы анык эмес деп таанылган учурда, шайлоочулардын талапкерге, саясий партияга берген добуштары шайлоо бюллетендерин анык эмес бюллетендерге кошуу менен жараксыз деп таанылат».

Жогоруда айтылгандардын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер А.Ш. Муртазалиев боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоо бюллетендерин жараксыз бюллетендерге кошуу менен ага берилген добуштарды анык эмес деп таанууга укуктуу.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 64-беренесинин 51-бөлүгүнө ылайык, ушул бир мандаттуу шайлоо округу боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын кыйла көп добушун алган талапкер бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин шайланган депутаты деп таанылат.

29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде 48 билдирүү, арыз жана даттануу (шайлоочулардын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топко – 24, ЫЧКТга -24) түшкѳн.

Түшкөн бардык билдирүүлөр, арыздар жана даттануулар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралып, алар боюнча чечимдер кабыл алынган, жазуу түрүндө жооптор берилген.

№ 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 60 УШКда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу округдук шайлоо комиссиясынын 2022-жылдын 3-мартындагы протоколунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37, 38, 63, 64-беренелерине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3-беренесин, 4-беренесинин 1-бөлүгүнүн 26-пунктун, 8-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. №29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоо болуп ѳттү деп таанылсын.

2. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37-беренесинин 4-1-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 9-мартындагы №215 чечимин эске алуу менен талапкер А.Ш. Муртазалиев үчүн добуш берүүнүн жыйынтыктары анык эмес деп таанылсын.

3. Атазов Шайлообек Карыбекович №29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайланган депутаты деп таанылсын.

4. Токтомдун кѳчүрмѳсү Свердлов округдук шайлоо комиссиясына жѳнѳтүлсүн.

5. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т. Шайназаровго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

 

Бишкек ш., 2022-жылдын 25-марты

№ 35