25.01.2023 №1 Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, талапкерлердин катталган тизмесинен чыгаруу  жана бош калган мандаттарды жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерге

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, талапкерлердин катталган тизмесинен чыгаруу  жана бош калган мандаттарды жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө Кадамжай, Лейлек, Сүлүктү, Ноокат, Алай, Чоң-Алай, Кара-Кулжа, Жети-Өгүз, Ак-Суу, Сокулук, Чүй, Москва, Нарын  жана Сузак аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин

бекитүү тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына жергиликтүү кеңештерде депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жана бош калган мандаттарды өткөрүп берүү жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын төмөнкү чечимдери келип түштү:

- Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын – Баткен облусунун Кадамжай районундагы Кыргыз-Кыштак айылдык кеңеши боюнча;

- Лейлек аймактык шайлоо комиссиясынын – Баткен облусунун Лейлек районундагы Лейлек айылдык кеңеши боюнча;

- Сүлүктү аймактык шайлоо комиссиясынын – Баткен облусунун  Сүлүктү шаардык кеңеши боюнча;

- Ноокат аймактык шайлоо комиссиясынын – Ош облусунун Ноокат районундагы Т. Зулпуев жана Ынтымак айылдык кеңештери боюнча;

- Алай аймактык шайлоо комиссиясынын – Ош облусунун Алай районундагы Коңур-Дөбө айылдык кеңеши боюнча;

- Чоң-Алай аймактык шайлоо комиссиясынын – Ош облусунун Чөн-Алай районундагы Кашка-Суу айылдык кеңеши боюнча;

- Кара-Кулжа аймактык шайлоо комиссиясынын – Ош облусунун Кара-Кулжа районундагы Кара-Кулжа жана Ылай-Талаа айылдык кеңештери боюнча;

- Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын – Ысык-Көл облусунун  Жети-Өгүз районундагы Саруу, Ак-Дөбө жана Даркан айылдык кеңештери боюнча;

-Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын – Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Кара-Жал айылдык кеңеши боюнча;

- Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын – Чүй облусунун Сокулук районундагы Камышановка айылдык кеңеши боюнча;

- Чүй аймактык шайлоо комиссиясынын – Чүй облусунун Чүй районундагы Шамшы айылдык кеңеши боюнча;

- Москва аймактык шайлоо комиссиысынын – Чүй облусунун Москва районундагы Ак-Суу айылдык кеңеши боюнча;

- Нарын аймактык шайлоо комиссиясынын – Нарын облусунун Нарын районундагы Миң-Булак айылдык кеңеши боюнча;

- Сузак аймактык шайлоо комиссиясынын – Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Ырыс жана Көк-Арт айылдык кеңештери боюнча.

Ошондой эле Баткен облусунун Лейлек районундагы Лейлек, Ош облусунун Ноокат районундагы Ынтымак, Чоң-Алай районундагы Кашка-Суу жана Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңештеринин депутаттыгына талапкерлердин катталган тизмесинен талапкерлерди чыгаруу жөнүндө Лейлек, Ноокат, Чоң-Алай жана Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссияларынан чечимдери келип түштү.

Аталган чечимдер “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесине ылайык кабыл алынган.

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4-беренесинин 1-бөлүгүнүн 28-пунктуна ылайык, “Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерди катталган тизмеден чыгаруу жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитет".

Аймактык шайлоо комиссияларынын бекитүүгө келип түшкөн чечимдеринин "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин жана "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 5-беренелеринин талаптарына ылайыктуулугун карап чыгып, "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Кадамжай, Лейлек, Сүлүктү, Ноокат, Алай, Чоң-Алай, Кара-Кулжа, Жети-Өгүз, Ак-Суу, Сокулук, Чүй, Москва, Нарын  жана Сузак аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү кеңештердин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө чечимдери 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.  

2. Лейлек, Ноокат, Чоң-Алай жана Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиларынын талапкерлердин катталган тизмесинен талапкерлерди чыгаруу боюнча чечими 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Кадамжай, Лейлек, Сүлүктү, Ноокат, Алай, Чоң-Алай, Кара-Кулжа, Жети-Өгүз, Ак-Суу, Сокулук, Чүй, Москва, Нарын  жана Сузак аймактык шайлоо комиссияларынын бош калган мандаттарды талапкерлерге жана саясий партиялардын талапкерлеринин катталган тизмесиндеги талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдери 3-тиркемеге ылайык бекитилсин.   

4. Жергиликтүү кеңештердин 1-тиркемеде көрсөтүлгөн депутаттарынын күбөлүктөрү ушул токтом жарыяланган күндөн тартып, анык эмес деп таанылсын.

5. Кадамжай, Лейлек, Сүлүктү, Ноокат, Алай, Чоң-Алай, Кара-Кулжа, Жети-Өгүз, Ак-Суу, Сокулук, Чүй, Москва, Нарын  жана Сузак аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештердин шайланган депутаттарын 3-тиркемеге ылайык каттасын жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү жана төш белгилерди тапшырсын.   

6. Бул токтом “Эркин-Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

7. Бул токтомдун көчүрмөсү тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жана жергиликтүү кеңештерге жөнөтүлсүн.

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГАНЫН ОРУН БАСАРЫ                                                    Т. ШАЙНАЗАРОВ

 

Бишкек ш., 2023-жылдын 25 январы
№ 1